LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Politiikka

MTK:n Marttila pitää Ylen metsäuutisointia yksipuolisena: "Artikkeleissa kannattaisi käyttää suoraa tietoa tutkijoilta"

Yle tekee yhteistyötä tutkimusryhmä Bios:in kanssa, mutta korostaa kohtelevansa sitä vain yhtenä lähteenä.
Jarmo Palokallio
Juha Marttilan mielestä Ylen uutisoinnissa on suhtauduttu liian kriittisesti metsien käyttöön.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ihmettelee Ylen ja Helsingin Sanomien uutisointia Suomen hiilinieluvarastoihin liittyen.

Hänen mielestään erityisesti Yle on uutisoinut aihetta liian yksipuolisesti ja liian tiiviissä yhteistyössä poikkitieteellisen Bios-tutkijaryhmän kanssa.

Tutkijaryhmä on varoittanut Suomen suunnittelemien metsän lisähakkuiden vaarantavan hiilinieluja ja kiihdyttävän kasvihuoneilmiötä. Marttilan mukaan tutkijaryhmän sävy on julistava ja kanta hakkuisiin on vain osatotuus.

"Tarkoitukseni ei ole erityisesti kritisoida Yleä, mutta tutkimusyksikön yksipuolisia kantoja ihmettelen kyllä. Metsäasioita on katsottava pitkällä aikavälillä: kun metsien kasvu kiihtyy, niihin sitoutuu enemmän hiiltä", Marttila arvioi.

Erityisesti keskustelua on herättänyt tutkimusyksikön fasilitoima tutkijoiden julkilausuma Suomen metsänkäyttösuunnitelmista, joka tutkijaryhmän mukaan kiihdyttäisi ilmastonmuutosta ja heikentäisi luonnon monimuotoisuutta.

Bios-ryhmää on arvosteltu myös sen jäsenten koulutustaustojen vuoksi. Ympäristökysymyksiä tutkivat muun muassa filosofi ja kuvataiteilija.

Poliittiset päätökset ovat Marttilan mukaan olleet uutisoinnista huolimatta myönteisiä biotaloudelle.

"Suomesta löytyy kyllä asiantuntemusta kysymällä ja artikkeleissa kannattaisi käyttää suoraa tietoa tutkijoilta eikä välittäjäorganisaatioilta lobbausjärjestelmästä", hän arvioi.

Bios tutkii oman kuvauksensa mukaan ympäristö- ja resurssitekijöiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Tavoitteena on kehittää kansalaisten ja päättäjien ennakointikykyä.

"Rakennamme yhteiskunnan kokonaiskuvaa erityisesti materiaalisten reunaehtojen näkökulmasta ja luomme yhteyksiä tiedekentän ja muiden toimijoiden välille", verkkosivuilla kerrotaan.

Tutkimusyksikön toiminta käynnistyi syksyllä 2015 ja sen rahoittaa Koneen Säätiö.

Tutkimusryhmä kuvailee, että yhteistyö Ylen kanssa uudenlaisen ympäristöjournalismin kehittämiseksi on ollut pilottiprojekti, johon on panostettu ensimmäisten vuosien aikana huomattavasti.

"Olemme tavanneet toimittajatiimiä säännöllisesti syksystä 2015 asti, tuottaneet heille laajoja taustaraportteja väestönkasvun, ruoantuotannon, vesikriisien tai talouden kaltaisista teemoista sekä järjestäneet toimittajille koulutuspäivän kasvokkain."

Ylen yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jukka Niva kertoo, että hankkeessa mukana olevat toimittajat ovat hakeneet hyväksynnän toimituksen johdolta.

"Yleläisten tiukka ehto mukanaoloon on, että toimittajamme käyttävät tutkijoiden tuottamaa materiaalia itsenäisesti arvioiden ja puhtaasti journalistisin kriteerein."

"Koneen säätiön rahoittamien tutkija-toimittajahankkeiden tuloksina syntynyttä journalismia on tehty melkein kaikissa suurimmissa suomalaisissa viestimissä, muun muassa Helsingin Sanomissa ja Suomen Kuvalehdessä", Niva kuvailee.

"Mutta Biosin asema on yksi lähde muiden joukossa. Ilmastonmuutos on yksi keskeinen megateema uutisjournalismissa juuri nyt, kuten myös esimerkiksi populismin nousu ja maailmantalouden tilanne."

MTK:n kriittisestä Yle-kannasta uutisoi ensin Sunnuntaisuomalainen.

Tutkijoiden julkilausuma: Suomen metsänkäyttösuunnitelmat kiihdyttäisivät ilmastonmuutosta ja heikentäisivät luonnon monimuotoisuutta

Lue lisää

Yle oli jälleen vuoden siteeratuin media STT:n uutisissa – MT kärkikymmenikössä

Tunturipöllö lentää tuulessa ja tuiskussa, mutta kärsii ilmastonmuutoksesta ensimmäisten joukossa

Konsta Punkka ilmaisee valokuviensa avulla huolensa ilmastonmuutoksesta – tutkijoiden työ karuissa olosuhteissa kuvina Ylläs- ja Pallastunturien luontokeskuksissa

TV-ohjelmia tehdään uusin säännöin, vaikka katsoja ei sitä huomaisi – "Kuvauspaikkojen löytäminen ja lupien saaminen on monta sataa prosenttia hankalampaa kuin ennen"