Politiikka

Ministeriöt yksimielisesti ruokavaltuutetun takana – Leppä vakuuttaa hallituksen tukea

Politiikka 02.02.2018

Ruokavaltuutettu on tulossa vahtimaan kaupan reiluutta Suomessa. Henkilön persoona ratkaisee valtuutetun vaikutusvallan.


Jukka Pasonen
Ruokayritykset kokevat, että kauppa sanelee pelisäännöt, eikä niihin voi puuttua.

Keskiviikkona esitetyllä ruokavaltuutetulla on vahva tuki eri ministeriöissä.

Maa- ja metsätalousministeriön, oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä kilpailu- ja kuluttajaviraston edustajat valtuutettua valmistelevassa työryhmässä kannattavat viran perustamista.

Työryhmässä asiantuntijoina olleiden kannat jakautuivat jyrkästi. Tuottajajärjestöt MTK ja ruotsinkielinen SLC olivat valtuutetun kannalla. Kauppa, Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa puolestaan sitä vastaan.

Esitys menee seuraavaksi hallituksen käsittelyyn. Tarkoitus on edetä lähikuukausina.

"Hallituskumppaneiden kanssa ollaan samoilla linjoilla siitä, että elintarvikemarkkinoilla asetelma ei ole tällä hetkellä semmoinen mikä pitää olla", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo.

Lepän mukaan esitys tukee asetettuja tavoitteita.

"Työryhmän työssä on selvinnyt, että tätä tarvitaan ehdottomasti. Tässä on elementtejä, joilla viljelijä voidaan ottaa paremmin huomioon."

Hän muistuttaa, että laki puuttuu epäreiluuksiin.

"Jos noudattaa hyviä kauppatapoja, ei mitään huolta mistään."

Valtuutetun tehtävä on vaikea, sillä valtaoikeudet eivät ole kovin suuret ja pelikenttä on riitaisa.

Valtuutetun kovin keino on julkinen varoitus. Muita keinoja ovat neuvottelu, huomautus ja tutkimisoikeus. Tutkimisoikeus sisältää mahdollisuuden pyytää yrityksiltä tietoja.

Alan erimielisyydet tulivat selvästi esille työryhmän työssä. Jakolinja on jyrkkä ja kestänyt pitkään.

Löytyykö Suomesta sitten sellaista superhenkilöä, joka tehtävään pystyy?

"Uskon, että löytyy", MTK:n lakimies Marica Twerin sanoo.

Valtuutetun valta perustuu pitkälti valittavan henkilön persoonaan. Julkisuuteen pääsy on tärkeä työkalu.

"Ensimmäiseksi tehtävään valittava henkilö on tärkeä. Hän muodostaa toimintakulttuurin", Twerin sanoo.

Henkilön valitsee hallitus.

Vahva valtuutettu pystyy muuttamaan alan kulttuuria, mutta heikko jää suurten yritysten ohjaamaksi.

Twerin on esitykseen kohtalaisen tyytyväinen, sillä julkisella varoituksella on voimaa.

"Epäreiluudesta ei haluta jäädä kiinni."

Twerin arvioi, että valtuutettu toimii ennaltaehkäisevästi.

Britanniassa ja Espanjassa kaupan valvoja on muuttanut alan ilmapiiriä.

MTK olisi halunnut valtuutetulle myös sakotusoikeuden ja täsmällisen muodon epäreiluista kauppatavoista.

Sellaisia ovat esimerkiksi vaatimus kirjallisesta sopimuksesta ja sovittujen hintojen jälkikäteen muuttamisen kielto.

Työryhmän puheenjohtajan Minna-Mari Kailan mukaan kauppatapojen ongelmia ei ole pystytty siistimään vapaaehtoisin toimin.

"On ilmeistä, että epäreiluja käytäntöjä ilmenee edelleen, eivätkä ne näytä tulevan kuntoon. Ruokavaltuutettu tuo ryhtiä toimintaan", maa- ja metsätalousministeriön osastopäällikkö Kaila perustelee lakia.

Epäreilut kauppatavat kävivät ilmi esimerkiksi MT:n selvityksessä 14.8.

Siinä todettiin, että ruokayritykset eivät uskalla puuttua kaupan menetelmiin.

Neljä viidestä elintarvikeyrityksen johtajasta piti kilpailutuskäytäntöjä epäreiluina. Lähes jokainen piti kaupan asemaa ketjussa liian vahvana.

PTY:n toimitusjohtajan Kari Luodon mukaan kauppa on sitoutunut reiluihin kauppatapoihin.

"Pääsääntöisesti niitä noudatetaan, mutta joissain yksittäistapauksissa voi olla ongelmia", Luoto sanoo.

Luodon mukaan selvitykset kaupan asemasta ovat vanhoja. Niitä on tehty vuosina 2012 ja 2013.

Aiheesta lisää:

MT:n selvitys: Kauppa sanelee muille ruokaketjun pelisäännöt

Ruokavaltuutetun supervoimat ovat neuvottelu, huomautus ja julkinen varoitus

SLC: Ruokavaltuutetun tehtävän perustaminen on tärkeä edistysaskel

Aiheeseen liittyvät artikkelit