Politiikka

Suomen Yrittäjät ja MTK pistävät asiantuntemusta peliin, kun ei ole työmarkkinavaltaa

Politiikka 19.02.2018

EK:n Häkämies arvioi, ettei kansa kannata nollaratkaisupuheita.


Jaana Kankaanpää
Juha Marttila, MTK
Juha Marttila, MTK
Vesa Moilanen
Jyri Häkämies, EK
Jyri Häkämies, EK
Kari Salonen
Jarkko Eloranta, SAK
Jarkko Eloranta, SAK
Jarkko Sirkiä
Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät
Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät

MTK sekä Suomen Yrittäjät katsovat, että vaikutusvaltaa ja luottamusta pystytään parantamaan parhaiten asiantuntemuksen kautta.

Etujärjestöt pitivät MT:n kyselyssä kansalta saamiaan vaikutusvalta- ja luottamuslukuja samansuuntaisina kuin järjestöt itse ovat saaneet mielipidetiedusteluissa.

Kyselyssä EK:ta ja SAK:ta piti erittäin tai melko vaikutusvaltaisena noin 70 prosenttia suomalaisista, MTK:ta 40 prosenttia ja Suomen Yrittäjiä (SY) 30 prosenttia.

Luottamuksessa hallitukseen verrattuna EK jäi häntäpäähän ja myös MTK ja SY olivat vähemmän luotettavia kuin hallitus. Ammattiyhdistysten luottamus oli vähintään hallituksen tasoa.

"Vaikuttavuutta ja luotettavuutta parannetaan asiantuntemuksen ja avoimuuden kautta", MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo.

MTK:n aiempien tutkimusten mukaan luottamus- sekä vaikutusvaltaluvut järjestöön ovat hyvät. "Kaikki suomalaiset eivät välttämättä tiedä, kuinka me palvelemme jäseniämme."

Hänen mukaansa sekä MTK:lla että yrittäjillä on vähemmän työkaluja ja mahdollisuuksia vaikuttamiseen kuin työmarkkinajärjestöillä. "Meidän täytyy pärjätä osaamisella."

Gallup-lukuihin vaikuttaa myös kyselyhetken tilanne. "Jos silloin olisi menossa vaikkapa MTK:n traktorimarssi, vaikutusvaltalukemat olisivat aivan toiset."

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa, että gallupin luvut ovat asialliset ja lukemia pitää parantaa. "Niissä ei tosin näy se työ, mitä tehdään paikallisesti kunnissa sekä maakunnissa, minkä merkitys kasvaa."

Hän on vaikutusvallan kehittymisen suuntaan tyytyväinen. "Ongelma ei ole, ettei meitä kuulla."

SY:llä on tiivis yhteys työmarkkinoihin ja hallitukseen. "Emme haluakaan olla neuvottelemassa työehtosopimuksesta, mutta haluamme vaikuttaa siihen. Sen lisäksi pitää olla toisena sopimuksena oikeus sopia työpaikoilla."

Hän huomauttaa että työnantajia on 90 000, joista vain 20 000 kuuluu työnantajaliittoihin. Samoin työntekijöiden järjestäytymisaste liittoihin on runsaat 60 prosenttia, lähes 40 prosenttia ei kuulu liittoihin.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta myöntää, että vaikutusvaltaisimmaksi etujärjestöksi arvioitu EK on ollut nykyhallituksen aikana varsin vaikutusvaltainen ja näkyvä, koska molempien politiikka on ollut lähellä toisiaan.

EK:n vaikutusvalta ei kuitenkaan riipu pelkästään hallituspohjasta, hän myöntää.

SAK:n lukuihin hän on tyytyväinen. "SAK:n vaikutusvalta- ja luottamusluvut ovat hyvällä tasolla, mutta aina pitää yrittää parantaa ja rakentaa yhteiskunnan luottamusta yhtenä sen tukipilarina", hän sanoo.

Gallupin mukaan SAK:n luottamus kärsi hieman aktiivimallista. "Se näyttää jakavan kansaa puolueen ja sosio-ekonomisen aseman mukaan."

Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kertoo, että MT:n gallupin lukemat vaikutusvallasta ovat linjassa aiempien kyselyjen kanssa. "Ihan hyvähän se on, kun pärjää. Luotettavuuden kanssa pitää kuitenkin tehdä töitä."

Hän arvioi, ettei kansa ole kokenut kovinkaan kannatettavana EK:n sanomaa maltillisen palkkaratkaisun ja aiemmin nollaratkaisun puolesta.

Hän uskoo, että luottamus alkaa nousta, koska EK ei ole enää palkkaratkaisupöydässä ja kun Suomen talous on päässyt nousuun pitkästä aikaa.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT