Politiikka

Kimmo Tiilikainen: "Hallitus päättänyt kieltää kivihiilen käytön lailla vuonna 2029"

Politiikka 10.04.2018

Energiateollisuuden mukaan kivihiilen nopeutettu alasajo moninkertaistaa yrityksille aiheutuvat kustannukset ja langettaa loppulaskun asiakkaille.


Markku Vuorikari
Kivihiiltä poltetaan erityisesti kaukolämmön tuotannossa.

Energia- ja ympäristöasioista vastaava ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) kertoi työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteella tiistaina hallituksen päättäneen kivihiilen käytön energiantuotannossa lailla vuonna 2029.

Lisäksi valmistellaan 90 miljoonan euron kannustepaketti niille kaupunkien kaukolämpöyhtiöille, jotka sitoutuvat luopumaan kivihiilen käytöstä jo vuonna 2025.

"Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä paljon aiottua nopeammin. Luopumalla kivihiilen energiakäytöstä lämmityksen päästöjä vähennetään merkittävästi", toteaa ministeri Kimmo Tiilikainen.

"Kivihiilestä jo vuonna 2025 irtautuvien kaupunkien kannustepaketilla tuetaan kivihiiltä korvaavia investointeja. Tuki jakautuu puoliksi uusiutuvalle yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannolle (CHP) ja puoliksi muille hiiltä korvaaville teknologioille. Uusiutuvan CHP:n tukemisella turvataan samalla sähkön tuotantokapasiteetin riittävyyttä huippukulutustilanteissa", Tiilikainen muistuttaa.

Hallitus toteuttaa kannustepaketin EU:n määrittelemien valtiontukisääntöjen puitteissa.

Paketti rahoitetaan pienentämällä uusiutuvan sähkön tarjouskilpailuun ehdotettua kahden terawattitunnin vuosituotantoa 1,4 terawattituntiin. Tuen uudelleensuuntaaminen uusiutuvasta sähköstä uusiutuvaan lämpöön on Tiilikaisen mukaan perusteltua, "koska sähkön tuotannosta päästötöntä on jo liki 80 prosenttia, mutta kaukolämmöntuotannosta uusiutuvaa on vasta 36 prosenttia".

Nämä uudelleenmäärittelyt eivät TEM:n mukaan edellytä muutoksia eduskunnan käsittelyyn olevaan hallituksen esitykseen, johon sisältyy ehdotus uusiutuvan energian tarjouskilpailuun perustuvasta preemiojärjestelmästä.

Kivihiilen käytön kieltämiseen tähtäävä hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden aikana.

 

Energia-alaa edustavan Energiateollisuus ry:n (ET) toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo, että kivihiilen käytön nopeutettu alasajo tulee yhteiskunnalle kalliiksi ja on ilmastotoimena tehoton.

"Saavutettu ilmastohyöty on vaatimaton verrattuna päätöksen kustannuksiin. On tärkeää, että ilmastotoimissa edetään ripeästi ja keinovalikoimaa ohjaa tehokkuus. Kieltäminen on Suomen energiapolitiikalle vieras ohjauskeino, joka moninkertaistaa yrityksille aiheutuvat kustannukset ja langettaa loppulaskun asiakkaille", ET:n Leskelä totesi järjestön tiedotteessa.

Lisätty kello 18:45 10.4.2018 ministeri Kimmo Tiilikaisen puolue (kesk.).

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT