Politiikka

Kuuden suurimman kaupungin johtajat: Sote-uudistuksen vaikutukset kaupunkeihin huomioitava

Politiikka 16.04.2018

Suurten kaupunkien rooli uudistuksessa tulisi olla selkeä, kaupunkien johtajat painottavat.


Kari Salonen
Kaupunginjohtajien kannanoton allekirjoittajana on muun muassa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Sote- ja maakuntauudistuksen tosiasialliset vaikutukset kaupunkien toimintaedellytyksiin on huomioitava ennen sitä koskevaa päätöksentekoa, vaativat Suomen kuuden suurimman kaupungin johtajat yhteisessä kannanotossaan.

Helsingin ja Tampereen pormestarit sekä Espoon, Vantaan, Oulun ja Turun kaupunginjohtajat vaativat kannanotossaan, että lainsäädännön tulisi vastata paremmin eri alueiden haasteisiin yhtenäisen hallintomallin sijaan. Suurten kaupunkien rooli uudistuksessa tulisi olla selkeä, kaupunkien johtajat painottavat.

"Sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisvaikutuksia tai vaikutuksia maan kasvaviin alueisiin ei ole arvioitu. On ilmeistä, että uudistuksella on erittäin vakavia ja laajakantoisia vaikutuksia erityisesti kasvavien kaupunkien ja alueiden talouteen", kaupunkien johtajat kirjoittavat.

"Investointitarve säilyy kasvavissa kaupungeissa ennallaan ja pidemmällä aikavälillä jopa kasvaa. Uudistukseen sisältyvä merkittävä verotulojen siirto kunnilta valtiolle merkitsee, että kasvavan kaupungin investoinnit on jatkossa rahoitettava alle puolella nykyisistä verotuloista ja verotulojen kasvusta. Myöskään maakunnilla ei olisi investointeihin osallistumiseen taloudellisia mahdollisuuksia tai toiminnallista mandaattia."

Kaupunkien johtajien mielestä maakuntien myötä syntyvä uusi hallinnon taso muuttaa pysyvästi suomalaisen julkisen hallinnon toimintalogiikkaa. Uudistus luo kaupunkien johtajien mukaan kuntien ja maakuntien välille pysyvän jännitteen niiden kilpaillessa samoista resursseista.

"Suurten kaupunkien näkemys on, että vielä on mahdollista ratkaista maakuntauudistuksen ja kaupungistumiskehityksen välinen ristiriita. Uudistuksen kiireinen aikataulu ei ole riittävä syy jättää selvittämättä vaihtoehtoja, joilla voitaisiin vastata erilaisten alueiden erilaisiin haasteisiin eri osissa Suomea", kaupunkien johtajat kirjoittavat.

Kannanoton allekirjoittivat Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Tampereen pormestari Lauri Lyly, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala ja Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT