Politiikka

Komissio esittää maataloudelle viiden prosentin ja aluekehitykselle seitsemän prosentin leikkauksia

EU-jäsenmaksut nousevat komission papereissa yhdestä 1,1 prosenttiin jäsenmaiden yhteenlasketusta btkl:stä. Suoria tukia leikattaisiin neljä prosenttia.
Jyrki Johannes Tervo
Pienten tilojen lisäksi nuoret viljelijät ja ympäristö ovat komission prioriteettilistalla.

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta leikataan noin viisi prosenttia ja aluekehitysrahoituksesta seitsemän prosenttia, EU-komissio esittää.

Myös maaseuturahoitus joutuisi leikkuriin, ja suorat tuet vähenisivät noin neljä prosenttia, komissaarit Günther Oettinger ja Phil Hogan kertoivat tiedotustilaisuudessa.

Maataloustukea halutaan ohjata jatkossa entistä enemmän pienille ja keskisuurille tiloille. Sen takia komissio ehdottaa tilakohtaista tukikattoa.

Tukikaton suuruus on noin 60 000 euroa. Yksityiskohdat maatalousrahoituksesta selviävät toukokuun lopussa.

Euroopan unioni haluaa lisätä varoja uusiin haasteisiin, joita ovat maahanmuutto ja rajavalvonta, turvallisuus ja puolustus sekä digitalisaatio ja innovaatiot.

Siten unionin budjetin suurimmat menoerät, maatalous- ja aluekehitysrahat, väistämättä leikkaantuvat.

EU:n tuleva talousarvio vuosille 2021–2027 koostuu sisämarkkinoista, kehityksestä ja digitalisaatiosta, aluepolitiikasta, luonnonvaroista ja ympäristöstä, maahanmuutosta ja rajavalvonnasta, turvallisuudesta ja puolustuksesta, naapuruussuhteista sekä muista hallinnollisista menoista.

Komission ehdotuksessa tietyille aloille suunnataan nykyistä enemmän varoja. Esimerkiksi vaihto-opiskelun Erasmus+-ohjelman määrärahat kaksinkertaistetaan.

Lisäksi ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmaan halutaan merkittävästi lisää varoja.

Komission uusi kantava teema on oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen. Siinä jäsenmaan EU-rahoitus, kuten maatalousrahoitus, voitaisiin katkaista, jos maan oikeusjärjestelmä ei täytä tiettyjä kriteerejä.

Budjettiesitys on uusien paineiden alla, koska Britannia jättää EU:n kassaan 11 miljardin euron loven.

Seuraavan vuosikymmenen budjetin sitoumukset olisivat komission esityksen mukaan 1135 miljardia euroa verrattuna aiempaan 1087 miljardiin.

Komission mukaan budjettivajetta tulisi kuroa umpeen jäsenmaiden suurempien EU-maksujen lisäksi uusilla varoilla.

EU-maksut ovat tällä hetkellä jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta prosentin luokkaa. Rahoitusosuus olisi tuoreessa mallissa noin 1,11 prosenttia jäsenmaiden bktl:stä.

EU esittää uusiksi tulonlähteiksi muun muassa päästökauppaoikeuksien myynnistä saatuja tuloja ja muovin kierrätysmaksua. Muovimaksua joutuisivat maksamaan jäsenmaat, joissa muovin kierrätys ei toimi riittävän tehokkaasti.

Uudet varat kattaisivat noin 10 prosenttia kokonaistuloista.

Komissio pyrkii siihen, että talousarviosta päästäisiin sopimukseen ennen ensi vuoden Euroopan parlamentin vaaleja.

Lue lisää

Oikeusvaltiomekanismista äänestettiin suuressa valiokunnassa – Orpo tuohtui perussuomalaisille

Uhka EU-rahoituksen kaatumisesta saa kitkeriä kommentteja viljelijöiltä: "Viljelijät maksavat muiden politiikan alojen epäonnistumisia"

HS: Unkari yrittää kaataa jäsenmaiden sovun EU-budjetista ja elvytysrahoituksesta

EU:n viljelijöille kahdeksan miljardia euroa elvytysrahoitusta seuraavalle kahdelle vuodelle – rahaa aletaan jakaa odotettua aiemmin