Politiikka

"Tukikatto voi olla portti tuntemattomaan" – EU-parlamentin mepit puolustavat maatalouden vahvaa rahoitusta

Valiokunta esittää panostuksia riskienhallintaan ja vakausjärjestelmiin. Samalla raportti väläyttää tilakohtaista tukikattoa.
Saara Olkkonen
Viherryttämisen jälkeinen "vihreä arkkitehtuuri" on yksi komission uusista tavoitteista.

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta hyväksyi keskiviikkona meppi Herbert Dorfmannin raportin EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta (cap). Esitys meni läpi maatalousvaliokunnassa selvällä enemmistöllä äänin 32 puolesta, 5 vastaan ja 6 tyhjää. 

Raportin hyväksyneet mepit vetosivat ennen kaikkea riittävään maatalouden rahoitukseen. Maatalousbudjetti pilarirakenteineen tulisi pitää ennallaan. Puheet maatalouspolitiikan kansallistamisesta saivat valiokunnalta tiukan tuomion.

"Cap-uudistuksen tulee pysyä yhteisenä maatalouspolitiikkana", valiokunta tiedottaa.

Suoriin tukiin ei meppien mukaan tulisi tehdä heikennyksiä.

Valiokunta kannatti vielä varovaisesti komission ehdotusta uudesta toimeenpanomallista, jossa jäsenmaat saisivat enemmän valtaa päättää maataloustoimistaan. Pelkona on, että se voisi aiheuttaa viljelijöille lisäbyrokratiaa.

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan jäsenen, meppi Elsi Kataisen (kesk.) mukaan mietintö on tulevaisuuteen katsova. Suomen toiveet siitä, että tuotannon on jatkuttava kaikilla EU:n alueilla, ovat tekstissä mukana.

"On tärkeää, että maatalousvaliokunta haluaa säilyttää nykyisen pilarirakenteen eikä yhdistää suoria tukia ja Suomelle tärkeää maaseudun kehittämistä. Olen tyytyväinen siihen, että useat luonnonhaitta-alueita, biotaloutta ja byrokratian purkua koskevat muutosehdotukseni päätyivät mietintöön."

Koska nykyisenkaltainen viherryttäminen päättyy seuraavalla ohjelmakaudella, ympäristötoimista halutaan entistä yksinkertaisempia ja tehokkaampia. Niiden pohjaksi mepit esittävät, että jäsenvaltioiden olisi perustettava uusi yksinkertainen järjestelmä, jolla kannustetaan viljelijöitä siirtymään kohti kestäviä toimintatapoja.

Myös Katainen muistuttaa, että nykyisestä viherryttämismallista aiheutuneet byrokratiaongelmat on noteerattava.

"On tärkeää, että parlamentti ottaa vahvan kannan maatalouspolitiikan yksinkertaistamiseen", hän sanoo.

Myös parannettavaa Kataisen mukaan vielä löytyy.

"Dorfmannin mietinnössä ehdotetaan tukikattoa suorille tuille, mikä voi olla portti tuntemattomaan."

Euroopan komissio on väläyttänyt 60 000 euron tilakohtaista tukikattoa.

Valiokunnan mietintö oli vastaus Euroopan komission esitykseen tulevasta maatalouspolitiikasta. Seuraavaksi esityksestä äänestetään Euroopan parlamentin täysistunnossa toukokuun lopulla. Myös neuvosto käsittelee omaa cap-kantaansa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tehokasvihuoneet, lypsyrobotit, geenimuokkaus – Hollanti tähtää ruuan tuotannon tuplaamiseen

Keskusta ja PS sanasodassa maataloustuista, Katainen kysyy Halla-aholta: "Oletko valmis Suomen eroon EU:sta?"

Viljelijä kannustaa maaseudun väkeä uurnille: Nyt tarvitaan myönteistä kapinahenkeä ja EU:hun "tolkun ihmisiä"