Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää: "Olen täysin eri mieltä kansallisten maataloustukien leikkaamisesta" - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää: "Olen täysin eri mieltä kansallisten maataloustukien leikkaamisesta"

Vihreät esittävät poliittisessa tavoiteohjelmaluonnoksessa kansallisten maataloustukien leikkaamista ensi vaalikaudella. "Taustalla on valitettavaa tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä."
Miska Puumala
Vihreiltä on vielä syksyllä tulossa erillinen maatalouspoliittisen työryhmän esitys puolueen maatalouspoliittiseksi ohjelmaksi. Vihreiden kansanedustaja Hanna Halmeenpää (kuvassa) aikoo käyttää puheenvuoroja Vantaan kesäkuun puoluekokouksessa myös maataloustukiesityksistä.

Vihreiden kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää kertoo olevansa täysin eri mieltä siitä, että kansallisia maataloustukia pitäisi leikata.

"Etenkään kun EU:ssa ollaan parhaillaan valmistelemassa budjettileikkausta maataloustuista. 80 prosenttia Suomen maatalouden tuistahan tulee EU:sta."

Hanna Halmeenpää korostaa, että vihreiden ensi vaalikauden poliittinen tavoiteohjelma on vasta luonnosasteella:

"Tämä ei ole vihreiden kanta, vaan keskeneräinen poliittisen tavoiteohjelman luonnos."

Poliittisen ohjelman työryhmä on koonnut luonnoksen kansanedustaja Olli-Poika Parviaisen (vihr.) johdolla.

"Pidän sitä hyvin keskeneräisenä tässä vaiheessa. Muutosesityksiä luonnokseen tehdään parhaillaan puoluekokousta varten. En itse usko, että tämä kohta (maataloustuista) tulee tällaisena säilymään. Puolueessa ei todellakaan ole kansallisten maataloustukien leikkaamisesta minkäänlaista yksimielisyyttä."

Kaikki vihreiden jäsenet ovat voineet kommentoida kyseistä poliittisen tavoiteohjelman luonnospaperia. Halmeenpään mukaan kommentteja on tullut yhteensä noin tuhat. Vihreät hyväksyvät poliittisen tavoiteohjelmansa Vantaan puoluekokouksessa 15.-17. kesäkuuta.

Luonnospaperiin esitetyistä kansallisten maataloustukien leikkaamisista Halmeenpäällä on oma kantansa:

"Olen täysin eri mieltä. Kun olemme tilanteessa, jossa EU:n seuraavan rahoituskauden budjettikehystä ollaan parhaillaan tekemässä. Jo ykköspilarin tukiin tulee leikkauksia ja sitäkin vakavampaa on, että kakkospilarin tukiin tulee todennäköisesti suurimmat leikkaukset."

Kyseisen kakkospilarin määrärahoissa ovat muun muassa ympäristökorvaustuet ja ilmastotoimet ja eläinten hyvinvointituet.

"Siellä ovat myös luomutuet ja maaseudun kehittäminen. Juuri näitä asioita kuten ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavia asioita sekä luomutuotantoa vihreiden mielestä on juuri pitänytkin tavoitella ja edistää."

"Emmehän me samaan aikaan voida olla sitä mieltä, että leikataanpa kansallisia tukia, kun EU:n tukiin tulee leikkauksia. Taustalla on valitettavaa tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä."

Halmeenpään arvion mukaan komission viiden prosentin esitys merkitsee reaaliarvossa jopa 15 prosentin leikkausesitystä tukiin.

"Ei ole mikään aika nyt puhua kansallisten tukien leikkaamisesta, päinvastoin. Näen, että maataloutta uhkaa rahoitusvaje jo EU:n puolelta."

Se on uhka Halmeenpään mukaan elävälle maaseudulle ja uhanalaiselle lajistollekin.

Halmeenpää arvioi myös sitä, mistä vihreiden tavoiteohjelman luonnospaperiin tuli kansallisiin maataloustukiin kohdistuva lause.

"Minusta se kertoo siitä, ettei ole ymmärretty, miksi maataloustukia on olemassa."

Kansanedustaja Halmeenpää on vihreiden ainoa edustaja eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Hänet on valittu Pohjois-Pohjanmaalta.

Koko Pohjois- ja Itä-Suomi kuuluvat korkeimpiin tukivyöhykkeisiin, joihin EU:nkin tukileikkaukset osuisivat.

Siviiliammatiltaan Halmeenpää on biologian ja maantiedon opettaja.

Hänestä maataloustuet tulee ymmärtää siten, että yhteiskunta tilaa maataloudelta kotimaisia tuotteita, joita ei muuten markkinaehtoisesti olisi tarjolla. Samalla tuetaan myös ympäristötoimia, hiilensidontaa, perinnebiotooppien ylläpitoa.

Samaa logiikkaa käytetään myös vauhdittamaan uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista, Halmeenpää muistuttaa.

Maaseudun Tulevaisuus 28.5.2018: Vihreät haluaa leikata kansallisia tukia: "Meidän on tunnustettava, että maataloustukiin liittyy ongelmia"

Halmeenpää täsmentänyt 31.5.2018 kello 18:55 artikkelin kohtaa "80 prosenttia Suomen maatalouden tuistahan tulee EU:sta.". Täsmennys: ”EU:n kokonaan tai osittain rahoittamien tukien osuus on ollut viime vuosina noin 80 prosenttia maatalouden saamasta kokonaistuesta.”

Lue lisää

Tilaukseen hyvää sadonkorjuusäätä

Tuttu syyllinen taas tuomiolla

"Suomalaisen viljelijän suurin ystävä on ranskalainen poliittinen johtaja"

Itämeri, sinilevä ja syntipukki