Politiikka

Sitran ilmastokokous: Kaupunkien, kuntien ja yritysten rooli ilmastotyössä kasvaa

Suomella on mahdollisuus edistää ilmastotyötä Arktisen neuvoston puheenjohtajana ja tulevalla EU:n puheenjohtajakaudella.
Valtaosa energiasta tuotetaan maailmassa yhä fossiilisilla polttoaineilla. Hiilipäästöjen hinnoittelu nopeuttaisi uusiutuvaan energiaan siirtymistä.

Suomella on erinomainen tilaisuus edistää ilmastotavoitteita parhaillaan Arktisen neuvoston puheenjohtajana sekä ensi vuonna koittavalla EU:n puheenjohtajakaudella. Suomen on inspiroitava muita maita ja näytettävä esimerkkiä. Näin todettiin Sitran järjestämässä ilmastohuippukokouksessa keskiviikkona Helsingissä.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) pohti, että Pohjoismaiden täytyy omaksua veturin rooli ja tehdä yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Bernerin mukaan kaupunkien ja kuntien rooli ilmastotyössä kasvaa. Niillä on usein valtiota kunnianhimoisempia tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Ministeri lupasi omalta osaltaan työskennellä kuljetusalan nollapäästöjen saavuttamiseksi sekä kierrätyksen tehostamiseksi Suomessa.

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd.) nosti digitalisaation tärkeimmäksi työkaluksi osallistaa kansalaiset ilmastotyöhön ja saada heidät vähentämään kulutustaan ja matkusteluaan. Myös ruokahävikin vähentäminen on keskeistä.

Kumpula-Natri muistutti vauraiden maiden velvollisuudesta auttaa köyhempiä maita siirtymään vihreämpään energiaan.

Yritysten rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on keskeinen. Yritysjohtaja Jorma Ollila sanoi, että fossiilisista polttoaineista siirtymisestä uusiutuviin täytyy tehdä yrityksille kannattavaa. Yritysmaailma reagoi nopeammin hintasignaaleihin kuin valtioiden ilmastosopimuksiin. Hiilipäästöille tarvitaan maailmanlaajuinen hinta. Yksi mahdollisuus on hiilivero.

Ollilan mielestä Pohjoismaissa ei ole tarpeeksi säpinää ilmastonmuutoksen torjunnan ympärillä. Meidän olisi syytä olla kokeellisia ja aggressiivisia uusien keinojen kehittämisessä.

Ollilan mukaan harva suomalaisyritys on edes linjannut ilmastotavoitteita strategiaansa.

Presidentti Sauli Niinistö painotti, että Suomi edistää Arktisen alueen neuvostossa mustan hiilen päästöjen hillitsemistä. Hiilenkulutusta on leikattava muun muassa merenkulussa ja vanhoissa voimaloissa. Ratkaisut eivät tule ilmaiseksi, mutta niiden lykkääminen tulee vielä kalliimmaksi.

Niinistö muistutti, että ilmastonmuutos on ennen kaikkea rauha- ja turvallisuuskysymys. Jokaisen vastuulla on pohtia kulutustaan ja energiankäyttöään.

Ranskan entinen pääministeri Laurent Fabius luotsasi 195 maan väliseen ilmastosopimukseen johtanutta ilmastokokousta Pariisissa vuonna 2015. Hän peräänkuulutti asennemuutosta muun muassa öljyvaltioissa ja paheksui Yhdysvaltojen vetäytymistä sopimuksesta.

Fabius toivoo entistä rohkeampia tekoja niin valtioilta, yrityksiltä kuin kansalaisiltakin. Yhdeksi ilmastonmuutoksen ratkaisijoista hän nosti maatalouden keinot lisätä hiilinieluja.

Lue lisää