Politiikka

Vihreät pääsee äänestämään maataloustuista viikonlopun puoluekokouksessa

Politiikka 15.06.2018

Kokouksessa ei käydä henkilövaaleja, joten suurimmaksi anniksi nousee puolueen poliittinen ohjelma.


Aapo Laakso
Maataloustukilinjauksiin on vihreissä erilaisia näkökulmia, toteaa ohjelmatyötä vetänyt kansanedustaja Olli-Poika Parviainen. Kuvassa myös vihreiden kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto ja Krista Mikkonen.

Vihreät kokoontuu puoluekokoukseensa viikonloppuna Vantaalla. Henkilövaaleja ei tänä vuonna ole ohjelmassa, joten kokouksen suurimmaksi anniksi nousee poliittinen tavoiteohjelma ja sääntömuutokset.

Seuraavaksi vaalikaudeksi, eli vuosille 2019–2023 laadittavan poliittisen tavoiteohjelman tarkoituksena on esittää toimet, joihin vihreät ryhtyisivät päästessään valtaan.

Ohjelmaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Olli-Poika Parviainen toteaa, että ohjelma vahvistaa vihreiden jo olemassa olevaa linjaa. Hän nostaa asiakirjan esiin erityisesti ympäristöasiat, koulutuksen ja arvot.

"Ohjelma on erittäin vahvasti arvoliberaali; tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolella. Toki olemme näitä olleet ennenkin, mutta tavoite on olla Suomen johtava puolue näissä kysymyksissä", Parviainen toteaa.

Yksi ohjelman tavoitteista on tehdä suomalaisesta maataloudesta Euroopan eettisintä ja kestävintä. Siinä linjataan vihreiden maataloustukipolitiikkaa. Yleisten tukien sijaan pitäisi maksaa tilojen tuottamista ekosysteemipalveluista, kuten hiilen sidonnasta, ruuasta, puhtaasta vedestä, luonnon monimuotoisuudesta, ravinteiden kierrätyksestä, pölytyksestä, maisemasta ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista.

Ohjelman pohjaesityksenä on kansallisesti maksettujen maataloustukien vähentäminen asteittain siirtymäajalla. Tästä näkemyksestä vihreät pääsee kuitenkin äänestämään, sillä muutosesitys sai valmistelevassa, piirien edustajista koostuvassa työryhmässä taakseen vähintään kolmasosan jäsenistä.

Vaihtoehtoisen esityksen mukaan tukiriippuvuutta tulisi vähentää, mutta sitä ei tulisi tehdä leikkaamalla kansallisia tukia seuraavan vaalikauden aikana. Esityksessä kannetaan huolta siitä, että tällä hetkellä viljelijät eivät saa kohtuullista korvausta työstään. Muutosesityksessä ehdotetaan tukijärjestelmän kokonaistarkastelua.

"Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että maataloustukijärjestelmää on syytä uudistaa. Meillä on puolueessa erilaisia näkökulmia siitä, halutaanko edes mainita sitä, että kansallisia tukia on leikattava, vai halutaanko keskittyä uudistamiseen ottamatta kantaa siihen, kasvatetaanko tukia, pidetäänkö ennallaan vai leikataanko", Parviainen sanoo.

Viime vuonna vihreiden puheenjohtajana aloitti kansanedustaja Touko Aalto. Kuusi vuotta puheenjohtajana toiminut kansanedustaja Ville Niinistö joutui luopumaan paikastaan, sillä puolueen säännöt määräävät, että puheenjohtajana voi toimia enintään kolmen peräkkäisen kaksivuotiskauden ajan.

Puoluekokouksen aloitteesta sääntötyöryhmä on tulevaan kokoukseen selvittänyt puheenjohtajan kierron pidentämistä. Sääntöjen muutosesitykseen kohtaa ei kuitenkaan sisälly.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT