Politiikka

Keskustan kannattajat uskovat puolueiden vaalilupauksiin – kaikkien muiden puolueiden tukijat selvästi epäilevämpiä

Keskustan kannattajat ovat maan herkkäuskoisimpia mitä tulee yleisesti puolueiden vaalilupauksiin. Suomalaisten epäluottamusta kohdistuu vähiten RKP:hen.
Jaana Kankaanpää
Keskustan kannattajat ovat herkkäuskoisimpia, kun kysyttiin uskoa vaalilupauksiin. Kuva keskustan vaali-illan tunnelmista vuodelta 2015.

Keskustan kannattajista lähes joka toinen, 46 prosenttia, uskoo yleisesti puolueiden vaalilupauksiin. Kaikkien muiden puolueiden tukijoiden selvä enemmistö on epäuskoinen. Kaikkein epäileväisimmät löytyvät perussuomalaisten kannattajien keskuudesta. He eivät luota kuin korkeintaan oman puolueensa lupauksiin.

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS tutkitutti puolueiden kannattajien luottamusta vaalilupauksiin. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista ei ylipäänsä luota puolueiden vaalilupauksiin.  

Luottamus puolueiden vaalilupauksiin yleensä on kansalaisten keskuudessa hyvin vähäistä. Kansalaisista vain viidesosa, 21 prosenttia, uskoo täysin tai jossain määrin puolueiden vaalien alla antamiin lupauksiin.  Selvä enemmistö (66 prosenttia) ei luota juurikaan tai ei lainkaan.

RKP:n vaalilupauksiin uskotaan eniten – perussuomalaisten vähiten. Kansalaiset luottavat eniten RKP:n vaalilupauksiin (39 prosenttia uskoo täysin tai jossain määrin puolueen vaalilupauksiin), käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. RKP on luotetuin puolue, koska siihen kohdentuu vähiten epäluottamusta.

Seuraavina vaalilupausten luotettavuudessa tulevat käytännössä tasatuloksella SDP – 39 prosenttia uskoo vähintään jossain määrin – vihreät (38 %) ja Kokoomus (38 %). Seuraavan ryhmän muodostavat kristillisdemokraatit (34 %) ja vasemmistoliitto (32 %).

Keskustan lupauksiin luottaa joka neljäs. Jaettu viimeinen sija on sinisellä tulevaisuudella (18 %) ja perussuomalaisilla (18%), joiden lupauksiin luottaa lähes joka viides.

 

Merkillepantavaa tuloksissa on se, että kaikkiin puolueisiin kohdentuu enemmän epäuskoa kuin luottamusta.

Perussuomalaisten kannattajat uskovat eniten puolueensa vaalilupauksiin. Heistä lähes kolmannes luottaa täysin puolueen vaalitäkyihin. Myös vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa on muiden puolueiden kannattajia enemmän oman puolueen lupauksiin täysin luottavia (28 %). SDP:n tukijoiden keskuudessa on vähiten täysillä puolueen lupauksiin uskovia, 16 prosenttia.

  

Usko puolueiden viljelemiin lupauksiin on ikäsidonnaista. Ikääntyneiden keskuudessa lähes kolmannes (30 %) uskoo ainakin jonkin verran, kun nuorista vain kuudesosa (16 %).

Koulutustaso on yhteydessä luottamukseen. Koulutuksen kohotessa usko puolueiden lupauksiin lisääntyy. Toisaalta korkeasti koulutetuistakin vain reilu neljännes (28 %) luottaa jollakin tavoin puolueiden antamiin lupauksiin.

 

KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 2.-7.6 2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.004. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

 

Lue lisää

MT-gallup: Lähes 27 prosenttia suomalaisista tahtoisi Sanna Marinin myös seuraavan hallituksen pääministeriksi, mutta vielä useampi miettii yhä kantaansa

Vaalit ovat tuomassa Norjaan vallanvaihdoksen – porvarihallituksen odotetaan vaihtuvan punavihreään

Miksi samat kansanedustajat ovat ehdolla kaikissa mahdollisissa vaaleissa? Seppo Kääriäinen kertoo syyn kolumnissaan

Äänestyspakko