Politiikka

Leppä päihittää Tiilikaisen viljelijöiden mielissä – tyytymättömyys silti suurta ja tilojen taloustilanne heikentymässä

Politiikka 13.07.2018

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) saa viljelijöiltä koko hallitusta paremman arvosanan, Maaseudun Tulevaisuuden viljelijäkysely kertoo.


Jenna Jalkanen

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus saa viljelijöiltä kouluarvosanan 6+ maatalousasioiden hoidosta, MT:n viljelijäkysely kertoo.

Kesäkuussa toteutetussa kyselyssä viljelijät antoivat hallitukselle kouluarvosanojen keskiarvoksi 6,25. Viljelijöiden tyytyväisyys hallitukseen on parantunut aavistuksen, sillä kaksi vuotta sitten tehdyssä vastaavassa kyselyssä arvosanojen keskiarvo oli 6,08.

Kiitettäviä arvosanoja hallitukselle ei juuri kerry maatalousasioiden hoidosta. 3 prosenttia vastaajista antaa arvosanan 9 tai 10. Joka kahdeksas viljelijä jättäisi hallituksen luokalleen.

Hieman muita tyytyväisempiä hallitukseen ovat naudanlihantuottajat. Kaikkein tyytymättömimpiä ovat muut kotieläintuottajat, joihin kuuluvat muut kuin maito- nauta- ja sikatilat. Isoilla tiloilla ollaan hallitukseen hieman pieniä tyytyväisempiä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) saa viljelijöiltä koko hallitusta paremman arvosanan 7 -.

Lepän arvosana on myös vajaa puoli numeroa parempi, kuin edellisen ministerin Kimmo Tiilikaisen (kesk.) kesällä 2016 saama arvosana.

Maidontuottajat ja nuoret viljelijät ovat Lepän toimintaan hieman muita tyytyväisempiä.

Hallitus on päättänyt yhdistää Maaseutuvirasto Mavin ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran uudeksi Ruokavirastoksi ensi vuoden alusta. Yhdistämisen tavoitteena on muun muassa asiakaslähtöinen palvelu ja toiminnan tehostaminen.

Enemmistö viljelijöistä uskoo uuden viraston toimivat yhtä hyvin kuin edeltävätkin virastot.

Kolmannes pelkää Ruokaviraston palvelevan viljelijöitä nykyisiä virastoja huonommin. Vajaa kymmenes uskoo palvelun parantuvan nykyiseen verrattuna.

Viljelijöiden arvio oman maatilan taloudellisesta tilanteesta on heikentynyt kevään aikana.

23 prosenttia viljelijöistä arvioi taloudellisen tilanteensa olevan lähitulevaisuudessa huono tai erittäin huono. Viime talvena osuus oli vielä 18 prosenttia.

Lähes 40 prosenttia viljelijöistä sanoo maatilan taloudellisen tilanteen olevan lähitulevaisuudessa vähintään melko hyvä. Erittäin hyvä taloudellinen tilanne on ani harvalla tilalla.

Huonoimmaksi taloudellisen tilanteensa arvioivat sikatilat. Paras tilanne on nautatiloilla. Peltoala tai tuottajan ikä eivät juuri vaikuta arvioihin taloudellisesta tilanteesta.

Selvästi huonoimmaksi tilanteensa arvioivat a-tukialueella, eli Etelä-Suomessa sijaitsevat tilat.

Viljelijäkyselyn toteutti MT:lle TNS Kantar Agri.

Siihen vastasi kesäkuussa 702 henkilöä, jotka edustavat manner-Suomen suomenkielisiä viljelijöitä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT