Politiikka

Jyväskylän yliopisto: Huhtasaaren gradu on tieteen käytännöistä piittaamaton plagiaatti

Pro gradu -työssään perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari syyllistyi sekä piittaamattomuuteen tieteellisestä käytännöstä että vilppiin tieteellisessä toiminnassa.
Jaana Kankaanpää
Laura Huhtasaaren pro gradun vilpillisyyttä selvitettiin kahteen kertaan.

Jyväskylän yliopisto on saanut päätökseen toisen esiselvityksen kansanedustaja Laura Huhtasaaren pro gradu -työstä, joka valmistui vuonna 2003. Keväällä 2018 Huhtasaaren opinnäytetyö nousi julkisuuteen, koska vaikutti siltä, että merkittäviä osia työstä on kopioitu muualta lähdettä ilmoittamatta eli plagioitu.

"Työ sisältää sekä piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä että vilppiä, mikä ilmenee plagiointina. Menettelytavat ovat olleet omiaan johtamaan harhaan tiedeyhteisöä ja myöhempien opinnäytetöiden tekijöitä. Luonteeltaan ja mittaluokaltaan nämä hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset ovat tutkimuksessa ja opinnäytetyössä vakavia", toteaa Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen esiselvityksen päätöksessä.

Nyt valmistunut toinen esiselvitys seurasi ensimmäistä, keväällä tehtyä suppeampaa esiselvitystä, jossa Huhtasaaren pro gradun todettiin loukkaavan hyvää tieteellistä tapaa.

Esiselvityksen teki Jyväskylän yliopiston ulkopuolinen asiantuntija, Helsingin yliopiston kasvatustieteiden professori Patrik Scheinin. Selvityksessä todetaan, että huomattavalle osalle Huhtasaaren pro gradussa esiintyvistä sitaateista ei löydy lähdettä lähdeluettelosta.

Lisäksi lähdeluettelosta merkittävä osa on lähteitä, joihin työssä ei ole viitattu. Myös lähteiden ja sitaattien merkintä on epäselvää. Useissa kohdissa Huhtasaari esittää toisten kirjoittajien pohdintoja ominaan. Scheininin mukaan noin 80 prosenttia tutkielman pohdintaluvusta on kopioitu muualta.

"Kyse ei ole yksittäisistä hairahduksista, vaan kokonaisista sivuista ja luvusta toiseen jatkuvasta menettelytavasta, jota esiintyy johdannossa, teoriaosassa sekä jopa tuloksissa ja johtopäätöksissä", Scheinin toteaa selvityksessä.

Huhtasaarta kuultiin selvityksen yhteydessä kahdesti. Hänen mukaansa hyvän tieteellisen käytännön loukkauksiksi tulkitut kohdat johtuivat epäselvistä viittausohjeista sekä kiireestä, ymmärtämättömyydestä ja kirjoitusvirheistä. Huhtasaari vaati yliopiston rehtoria hyllyttämään esiselvityksen menettely- ja asiavirheiden nojalla. Hän myös kielsi yliopistoa ajamasta opinnäytetyötään sähköiseen plagiaatintunnistusjärjestelmään, joita nykypäivänä käytetään säännönmukaisesti kaikissa opinnäytetöissä.

Päätöksen mukaan selvityksen tulokset tulee liittää osaksi Huhtasaaren opinnäytetyötä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kyselytutkimus: Puukauppapäätökseen vaikuttaa moni asia – perinteisten tekijöiden rinnalle nousivat muun muassa kotimainen jatkojalostus ja materiaalitehokkuus

Tutkijat ehdottavat: Hiihdon sprinttimatkoja voisi lyhentää rajusti nykyisestä – arvokisoihin ehkä tulevaisuudessa vain 200 metrin sprintti

Jussi Halla-aho tietää, kuinka tärkeitä mielikuvat ovat politiikassa – Tampereen puoluekokouksessa PS onnistui vahvistamaan omaansa