Sipilä tyytyväinen työmarkkinajärjestöjen vastauksiin – esitys eduskunnalle jo marraskuussa - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Politiikka

Sipilä tyytyväinen työmarkkinajärjestöjen vastauksiin – esitys eduskunnalle jo marraskuussa

Sipilän mukaan uusi esitys täyttää hallituksen tavoitteen alentaa työllistämisen kynnystä pienissä yrityksissä.
Carolina Husu
Pääministeri Juha Sipilä sanoi maakuntamatkaltaan Kainuussa, että ensi viikolla aletaan työstää esityksen yksityiskohtaisia perusteluita virkamiesvoimin.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on tyytyväinen, että palkansaajakeskusjärjestöt tarttuivat hallituksen kompromissiesitykseen irtisanomiskiistassa.

Sipilä sanoi maakuntamatkaltaan Kainuussa, että ensi viikolla aletaan työstää esityksen yksityiskohtaisia perusteluita virkamiesvoimin. Työmarkkinajärjestöt kutsutaan käymään läpi perusteluja kolmikantaisesti yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten kanssa.

Sipilän mukaan uusi esitys täyttää hallituksen tavoitteen alentaa työllistämisen kynnystä pienissä yrityksissä.

Hallitus aikoo antaa esityksen eduskunnalle marraskuun alkupuolella.

Palkansaajakeskusjärjestöistä löytyi myötämieltä hallituksen ratkaisuehdotukselle irtisanomiskiistaan. Linjaukset ryyditettiin kuitenkin tiukoilla kolmikantavaateilla.

Akavan hallitus päätti hyväksyä ratkaisuehdotuksen yksimielisesti edellyttäen, että lain jatkovalmistelu tehdään kolmikantaisesti. SAK:n hallitus katsoo, että hallituksen irtisanomisesitys saattaa mahdollistaa työtaistelutoimien keskeyttämisen. Jatkovalmistelut työsopimuslain perusteisiin liittyen on tehtävä kolmikantaisesti.

Päätökset työtaistelutoimien lopettamisesta on tehtävä jäsenliitoissa, sanoi puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

"Eri jäsenliittojen hallitukset käsittelevät tätä asiaan omissa hallinnoissaan", Eloranta sanoi.

Eloranta uskoi kaikilla keskusjärjestöillä olevan samankaltainen näkemys kolmikantavalmistelusta. Eloranta totesi, että työtaistelujen osalta jokainen on tehnyt omanlaisiaan päätöksiä, johtuen siitä, että SAK:laisilla liitoilla on erityisesti toimia päällä.

STTK:n hallitus katsoi puolestaan, että hallituksen irtisanomisesitys antaa edellytykset keskeyttää, ei lopettaa, meneillään olevia järjestöllisiä toimia.

STTK edellyttää, että työsopimuslain muuttamiseen liittyvät perustelut on valmisteltava kolmikantaisesti.

Päätökset työtaistelutoimista tehdään jokaisessa jäsenliitossa erikseen.

"Siellä ne lopulliset päätökset työtaistelutoimista tehdään", sanoi puheenjohtaja Antti Palola.

Palola sanoi STTK:n haluavan selvittää, miten irtisanomisia koskevaa lakipykälää aletaan soveltaa oikeuskäytännössä.

Hallituksen esitys on STTK:n mielestä sinänsä osoitus kompromissihalusta ja kyvystä hakea ratkaisua.

STTK:lainen toimihenkilöliitto Erto katsoo, että hallituksen esitys irtisanomiskiistan ratkaisemiseksi ei ole vielä riittävän selkeä. Erton hallitus valmistautuu mahdollisiin työtaistelutoimenpiteisiin, jos neuvotteluratkaisua ei synny.

Esityksen sisällöstä tehdään lisäselvityksiä. Työtaistelutoimien suunnittelua jatketaan, jos selvityksissä ilmenee, ettei esitystä voida hyväksyä.

"Vastuu rauhan palauttamisesta on kuitenkin maan hallituksen", varoitti Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen tiedotteessa.

Ennen mahdollisen lakkopäätöksen tekemistä Erto järjestää jäsenkyselyn.

Hallituksen esitys niin sanotuksi irtisanomislaiksi on puutteellinen ja tulkinnanvarainen, lainsäädännön arviointineuvosto arvioi. Sen mukaan säännösten tulkinnanvaraisuus aiheuttaisi lain tulkintaan liittyvää epävarmuutta vielä pitkään.

Arviointineuvosto on tehnyt arvioinnin irtisanomisesityksestä, jossa irtisanomisen helpottaminen koskisi enintään kymmenen henkeä työllistäviä yrityksiä. Torstaina tehdyssä kompromississa selkeää rajaa ei ole, mutta pienissä yrityksissä kynnys irtisanomiseen olisi alempana kuin suurissa.

Arviointineuvoston mukaan hallituksen esitysluonnos on puutteellinen hyvien lainvalmistelukäytäntöjen näkökulmasta. Neuvoston mukaan muita vaihtoehtoja työllisyystavoitteen saavuttamiseksi ei ole arvioitu.

Arviointineuvosto pitää hyvänä, että esityksessä on käsitelty monipuolisesti esityksen vaikutuksia. Erityisen ansiokkaana arviointineuvosto pitää tutkimustiedon hyödyntämistä työllisyysvaikutusten arvioimiseksi ja tutkimustuloksiin liittyvien epävarmuuksien tuomista esiin.

Esityksessä pitäisi arviointineuvoston mukaan arvioida tarkemmin yrityskokoon perustuvaan irtisanomiskynnykseen, sukupuoleen, työttömyysturvaan sekä työntekijän järjestäytymiseen liittyvien seikkojen vaikutuksia yhdenvertaisuuteen.

Työ- ja elinkeinoministeriö toimitti viime viikolla lainsäädännön arviointineuvostolle arvioitavaksi lakiluonnoksen irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä. Sen jälkeen hallitus teki palkansaajakeskusjärjestöille torstaina kompromissiehdotuksen, johon järjestöt ovat vastanneet tänään. Ammattiliitot ovat vastustaneet irtisanomislakia työtaistelutoimilla.

Lue lisää

Kannus valitsi Jussi Niinistön kaupunginjohtajaksi – entinen puolustusministeri ylivoimainen äänestyksessä

Sekavaan tilanteeseen ajautunut keskusta päättää uudesta valtiovarainministeristä tänään – arvuuttelu ministeristä käy kuumana, samoin valtakamppailu puolueessa

Suomalainen sisu sisältää resilienssiä

Lauri Ihalainen esittää huomenlahjaa hallitukselle – kyseessä olisi työmarkkinajärjestöjen yhteinen toimenpideohjelma koronakriisistä selviytymiseksi