Politiikka

Arkkipiispa Tapio Luoma kommentoi metsäkeskustelua: "Tietoisen vastakkainasettelun luominen on kirkolle vierasta"

Tapio Luoma odottaa, että tulevien seurakuntavaalien äänestysaktiivisuus kohoaisi yli 15 prosentin. Hän toivoo, että naisia saadaan enemmän kirkkovaltuustojen ja erilaisten seurakunnan työryhmien puheenjohtajiksi.
Pekka Nieminen / Lehtikuva
Arkkipiispa Tapio Luoman mukaan kirkko haluaa olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta konkreettisin toimin. "Kirkon olemukseen kuuluu kantaa huolta Jumalan luomistyöstä", arkkipiispa sanoo.

Arkkipiispa Tapio Luoma kommentoi tunteita kuohuttanutta metsäkeskustelua. Helsingin tuomikirkossa järjestettiin lauantaina tilaisuus, jossa metsien hakkuita surtiin muun muassa Maaemon laululla.

Seurakunnat omistavat yhteensä lähes 170 000 hehtaaria metsää. Kysyimme Luomalta, miten kirkko edistää vastuullista metsien hoitoa.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 6. marraskuuta. Edellisissä vuoden 2014 seurakuntavaaleissa äänestysprosentti oli vain 15.5. Arkkipiispa vastaa, miten kirkko saa innostettua jäsenensä vaaliuurnille.

Mitä ajattelette arkkipiispana Helsingissä järjestetystä Meidän metsämme -tapahtumasta? 

"En tunne tarkemmin sisältöä tapahtumassa, joka on järjestetty toisen hiippakunnan ja piispan alueella. Yleisesti ottaen kukin seurakunta päättää tilojensa käytöstä. Niissä järjestettävät tilaisuudet voivat siksi olla hyvin monenlaisia."

Pitäisikö kirkon pyrkiä mieluummin tasapuoliseen yhteiskunnalliseen keskusteluun kuin vastakkainasetteluiden luomiseen?

"Pidän tärkeänä, että yhteiskunnallista keskustelua käydään avoimesti, kunnioittavasti, kriittisesti ja reilusti. On tärkeää kuulla niitä, joihin kulloinkin puheena oleva asia vaikuttaa. Tietoinen vastakkainasettelun luominen yhteiskunnallisessa keskustelussa on kirkolle vierasta."

Kirkko on merkittävä metsien käyttäjä. Miten mielestänne suomalaisten metsien hoitoa pitäisi kehittää?

"Jokainen metsää omistava seurakunta hoitaa metsiään itsenäisin päätöksin. Arkkipiispana minulla ei ole kompetenssia antaa metsänhoidollisia ohjeita."

"Kirkon olemukseen kuuluu kantaa huolta Jumalan luomistyöstä. Tahdomme olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta. Luotan siihen, että suomalaiset metsänomistajat haluavat hoitaa metsiään vastuullisesti ottamalla huomioon luonnon hyvinvoinnin. Kirkon energia- ja ilmastostrategiaa työstetään parhaillaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Sen on määrä valmistua tammikuussa.

Seurakuntavaalien ehdokkaista enemmistö on naisia. Onko tämä ensimmäinen kerta seurakuntavaaleissa?

"Naisten osuus ehdokkaista on vaaleissa jokseenkin sama kuin viime kerralla. Naiset ovat saattaneet olla jo pidempään lievänä enemmistönä ehdokkaista. Vuoden 2014 vaaleissa valituista luottamushenkilöistä naisia oli kirkkovaltuustoissa 54 prosenttia ja seurakuntaneuvostoissa 56 prosenttia."

Saavatko naiset tarpeeksi tilaa seurakunnan päätöksenteossa?

"Toinen kysymys on, missä määrin naiset ovat päässeet valtuustojen tai erilaisten työryhmien puheenjohtajiksi. Pidän selvänä, että myös johtavissa luottamustehtävissä tarvitaan naisia. Tämän soisi tulevan otetuksi huomioon seurakuntien uusia luottamuselimiä valittaessa."

Sopuvaaliseurakuntia on noin 50. Mitä kirkko on tehnyt innostaakseen ihmisiä asettumaan ehdolle ja äänestämään?

"Vaalit ovat paikalliset ja kukin seurakunta on tehnyt omalla alueellaan parhaansa viestinnässä. Valtakunnallisesti on keskitytty verkkomainontaan sekä tuotettu yhteinen ilme ja materiaaleja seurakuntien työtä helpottamaan. Vaaleja varten luotu Minun kirkkoni -konsepti kutsuu ihmisiä kertomaan itselleen tärkeistä asioista kirkossa."

Mikä on seurakuntavaalien äänestysaktiivisuuden tavoiteprosentti?

"Toivomme, että äänestysprosentti nousisi valtakunnallisesti viimekertaisesta 15,5 prosentista. Kirkkoa kohtaan on ilmassa paljon toiveita ja odotuksia. Ne pääsevät toteutumaan parhaiten, kun seurakuntalaiset osallistuvat hengellisen yhteisönsä tulevaisuuden rakentamiseen."

Lue lisää

Turussa lähes 700 vuotta vanhaan virkaan asetettiin ensimmäistä kertaa nainen

Ohjelma pellolta: Arkkipiispa siunaa kevään kylvön Kaarinassa

Arkkipiispa Tapio Luoma siunaa kevään kylvöt poikkeusajan keskellä – seuraa verkkolähetystä pellolta keskiviikkona

Poikkeustila on jokaiselle sosiaalinen kriisi – ”Ymmärrämme nyt, että tarvitsemme toisiamme”