Politiikka

Kysely: Turvemaiden raivausta halutaan rajoittaa, mutta viljelyä ei – Puoluejohtajat ottavat kantaa MT:n vaalitentissä

Maallakaan ei haluta turvemaita täysin rajoitteista vapaaksi. 53 prosenttia maaseutumaisissa kunnissa haluaa rajoittaa lisäraivausta.
Jukka Pasonen

Turvemaiden viljelyn ehdollisena sallisi 38 prosenttia MT:n tilauksesta tehtyyn kyselyyn vastanneista. Ehto on, että lisäpeltojen raivausta rajoitettaisiin.

Näin vastanneiden ryhmä oli suurin. Toiseksi suurin ryhmä oli ei osaa sanoa 34 prosentilla.

Turvemaiden viljelykäytön kieltoa ja käytön täyttä vapautta kannattaa alle kymmenen prosenttia vastaajista.

Alle 30-vuotiaista kaksi prosenttia on täyden vapauden kannalla. Sallivimpia ovat yli 65-vuotiaat. Heistä 14 prosenttia haluaa täyden vapauden.

Yleisesti nuoret suhtautuvat vanhempia kriittisemmin. 18 prosenttia alle 30-vuotiaista kieltäisi turvemaiden käytön ruuantuotannossa kokonaan.

Kaupungissa turvemaihin suhtaudutaan maaseutua kriittisemmin. Täyttä vapautta kannattaa seitsemän prosenttia pääkaupunkiseudulla asuvista.

Maallakaan ei haluta turvemaita täysin rajoitteista vapaaksi. 53 prosenttia maaseutumaisissa kunnissa kannattaa suosituinta vaihtoehtoa: tuotantoa ei saa kieltää, mutta lisäraivausta on rajoitettava.

Maaseutumaisissa kunnissa asuvista 19 prosenttia kannattaa turvemaiden vapautta.

Ammattiryhmistä maanviljelijät eivät erotu kovin paljon muista. Viljelyn rajoituksia he kuitenkin vastustavat noin kymmenen prosenttiyksikköä muita enemmän.

Suurin ero muihin ammattiryhmiin tulee kuitenkin kohdassa en osaa sanoa. Viidennes viljelijöistä vastasi, että ei osaa sanoa.

Vihreitä äänestäneet ovat turvemaille kriittisimpiä. He ovat ainoa puolue, jolla viljelyn kieltäminen ylittää kahdeksan prosenttia. 28 prosenttia vihreistä kieltäisi viljelyn turvemailla. 22 prosenttia sallisi ruuantuotannon, mutta rajoittaisi raivausta.

Vasemmistopuoluetta äänestäneistä 42 prosenttia ei osaa ottaa kantaa. Heillä prosentit ovat lähes samat kuin vihreillä, mutta vain viisi prosenttia kieltäisi ruuantuotannon. Se on muutaman prosenttiyksikön tarkkuudella sama kuin muilla puolueilla, vihreitä lukuun ottamatta.

Keskustapuoluetta äänestäneistä 53 prosenttia sallisi käytön raivausrajoitteella. Perussuomalaisilla luku on 25, sosiaalidemokraateilla 39 ja kokoomuksella 45.

Kyselyn on tehnyt Kantar TNS ja siihen on haastateltu 1 060 henkilöä.

Lue myös:

MT kysyi kansalta ilmastoasioista – puoluejohtajat vastaavat vaaliväittelyssä

Kysely: Maaseudulla asuvat nostaisivat lentämisen verotusta – puoluejohtajien kanta ilmastoasioihin selviää keskiviikkona MT:n vaalitentissä

Kysely: Betonirakentamisen ilmastovero ei saa kannatusta – liki puolet suomalaisista ei osaa ottaa kantaa betonin haittaveroon

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ilmastokeskustelussa turvemaat ovat herkkä aihe – koekentillä selvitetään, onko huono maine ansaittu

Juolukkaa tai pajua turvepellolle – viljelijöille kaivataan kannustavia vaihtoehtoja ilmaston kannalta hankalien peltojen viljelyyn

Suomi haluaa ulottaa ilmastonäkökulman myös talouskysymyksiin – kokouksessa esillä myös päästökauppa ja lentovero