Politiikka

"Olen huolissani siitä, ettei tuleva hallitus ajaudu populistiseen yritystukikeskusteluun" – MTK haluaa parantaa maaseudun yhteyksiä ja alentaa yrittäjien veroja

MTK haluaa vahvistaa maanomistajan omaisuuden suojaa esimerkiksi lunastuslain uudistuksen toteuttamisella.
Kari Salonen
MTK haluaa seuraavan hallituksen paikkaavaan tiestön korjausvelkaa.

MTK esittää eduskuntavaaliohjelmassaan verotuksen yrittäjävähennyksen korottamista. Tuottajajärjestön ohjelmassa torjutaan maa- ja metsätalouden verotuksen kiristäminen.

"Puumarkkinoiden toimivuutta ja maatalouden kilpailukykyä ei saa heikentää kireällä pääomatuloverolla eikä kiinteistöveron laajentamisella maa- ja metsätalousmaahan."

MTK:n mukaan yritys- ja työllisyyspalveluita on oltava saatavilla kaikkialla Suomessa ja lähellä asiakasta. Yritysmuoto ei saa asettaa yrityksiä eri asemaan kehittämisrahoituksen saannissa, vaan esimerkiksi innovaatio- ja vientirahoituksen tulee olla kaikkien yrittäjien saatavilla.

"Olen huolissani siitä, ettei tuleva hallitus ajaudu populistiseen yritystukikeskusteluun. Ilman menestyviä yrityksiä ei maallamme ole tulevaisuutta. Myös ulkomaisen työvoiman käytön helpottaminen on aivan välttämätöntä", elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola muistuttaa.

Mäki-Hakolan mukaan tiestön korjausvelan purkamisen täytyy olla seuraavan hallituksen ohjelmassa.

"Maaseudun elinkeinojen menestys vaatii ihmisten, tavaroiden ja bittien liikettä. Tästä syystä tiestön korjausvelkaa pitää edelleen purkaa. Tulevan hallituksen pitää myös ymmärtää, millainen investointivelka maaseudun nopeissa verkkoyhteyksissä on."

Metsänomistajien etujärjestö halua lisätä metsien kasvua niin, että vuotuinen kasvu nousee 150 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

Huonotuottoisten maiden metsittämistä tulisi kannustaa ja puurakentamista edistää.

Viljelymaiden asemasta hiilensitojana on ohjelman mukaan saatava lisää tutkittua tietoa. Tutkimusresursseja on suunnattava viljelysmaiden hiilensitomiskyvyn todentamiseen. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet tulee ohjelman mukaan keskittää kuormittavimmille alueille.

Luontoympäristöjen suojelussa halutaan edetä vapaaehtoisilla ohjelmilla. Uutta vaurautta maaseudulle kaavaillaan syntyvän ekosysteemipalvelujen ja maatalouden sivuvirtojen käytöstä.

MTK haluaa vahvistaa maanomistajan omaisuuden suojaa esimerkiksi lunastuslain uudistuksen toteuttamisella. Maatalouden kannattavuutta ja ruokaketjun läpinäkyvyyttä korostetaan. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta on tärkeää muun muassa peltojen vesitalouden sääntelyn kehittäminen.

Tuottajajärjestö korostaa Suomen EU-jäsenyyden merkitystä. EU:lle pitää varata riittävät resurssit yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. MTK ehdottaa Suomen kehitysyhteistyörahoituksen nostamista lähemmäs yhteisesti sovittua 0,7 prosentin osuutta bkt:stä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

MOT: MTK ja EK tavanneet useimmin komissaari Kataista – MT tutki samaa asiaa vuonna 2016, viestintätoimistojen tapaamiset kasvaneet huimasti

MTK valitsi toiminnanjohtajakseen Jyrki Wallinin

MTK:n Timo Sipilä hallitusohjelmasta: Maa- ja metsätalouden verokokonaisuus on hyvä – "kaikki pahimmat uhkakuvat torjuttiin"