Politiikka

EU:n tukema lukiouudistus tulee – yhteistyö työelämän ja korkeakoulujen kanssa tiivistyy

Suomen edustusto järjestää aiheesta paneelikeskustelun keskuskirjasto Oodissa maanantaina 4.2.
Pekka Fali
Uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen on tarkoitus alkaa syksyllä 2021. Kuvituskuva.

Muuttuva ja digitalisoituva maailma haastaa myös lukiot ja korkeakoulut luomaan nahkansa. Elokuussa voimaan astuva lukiouudistus antaa vauhtia lukion opetussuunnitelmatyölle.

Uudistettujen opetussuunnitelmien mukainen opiskelu alkaa näillä näkymin syksyllä 2021.

Samassa yhteydessä uudistuvat myös ylioppilastutkinto sekä korkeakoulujen opiskelijavalinta. Vuonna 2020 valtaosa opiskelijoista tullaan jo valitsemaan pelkän ylioppilastodistuksen perusteella.

Yksi lukiouudistuksessa muuttuvista asioista on työelämän ja korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistyminen. Muutosta on lähdetty ennakoimaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 1,4 miljoonalla eurolla rahoittaman Tunne työ – suunnittele ura -hankkeen avulla.

"Kyseessä on laaja työelämälähtöisen opetuksen kehittämisen kumppanuushanke", selventää hankkeen projektipäällikkö Suvi Kytöharju.

Hankkeen tavoitteena on, että monipuolisen koulutus- ja uravaihtoehtojen tuntemuksen myötä yhä useampi nuori jatkaa lukion jälkeen jatko-opintoihin. Myös nuorten aikuisten työllistymisvalmiuksia pyritään parantamaan.

Kehittämistarvetta on sekä opiskelijoiden että opetushenkilöstön keskuudessa. Oppilaitokset ja muuttuva työelämä eivät nykyisellään kohtaa, nuorten urasuunnitelmia leimaa epävarmuus.

Vuonna 2017 alkaneessa hankkeessa on mukana 30 lukiota ympäri maata. Kehittämistyössä olleiden lukioiden toteuttamat kokeiluhankkeet on tarkoitus koota kansien väliin hankkeen päättyessä tämän vuoden lopulla.

"Pilottihankkeista kootaan työkalupakki kaikkien maamme lukioiden käyttöön", Kytöharju kertoo.

Hanketta hallinnoi Helsingin kaupunki. Kehittämistyössä on ollut mukana viitisenkymmentä opettajaa.

Hankkeeseen pääsee tutustumaan Euroopan komission Suomen-edustuston järjestämässä paneelikeskustelussa 4.2. klo 10.–11.30 Helsingin keskustakirjasto Oodissa.

Paneelikeskustelun aiheena on ”Opintieltä urapolulle – Kuinka EU tukee nuorten työelämälähtöisempää oppimista?”

Lue lisää

Radikaalia koulutusta

Työelämässä yleistyy tapa koota tulot useasta eri lähteestä

Yli kolmannes palvelualan työntekijöistä pelännyt terveytensä puolesta korona-aikana – useimmin pelkoa esiintyy kaupan alalla

Uusia elämän­ohjaajia valtuustoon