Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Politiikka

Karhisen esittämä 20 000 euron myyntitulojen raja leikkaisi tuet pois yli puolelta maatiloista

Tukien rajoittamisen vaikutuksia ei selvitetty etukäteen. MT:n pyynnöstä tehty laskelma osoitti, että harva tila täyttäisi Reijo Karhisen asettamaa tulovaatimusta.
Pekka Fali
Karhisen esittämä tuloraja tietäisi auringonlaskua valtaosalle Suomen viljatiloista.

Moniko tila jäisi ilman tukea, jos tukien saannin rajaksi pantaisiin Reijo Karhisen eilen julkistetussa selvityksessä esitetty 20 000 euron vuotuinen myyntitulo?

Arviota siitä ei ole maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan tehty hänen ministeriössään. Vaikutuksia ei ole selvitystä varten laskettu myöskään Luonnonvarakeskuksessa (Luke) tai PTT:ssä, osoitti MT:n torstaina näiden taloustutkijoille tekemä soittokierros.

Asiaa on selvitetty Lukea edeltäneessä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa MTT:ssä viimeksi kymmenisen vuotta sitten.

MT:n pyynnöstä Luken erityistutkija Arto Latukka laski torstaina Luken kannattavuuskirjanpitoaineistosta, kuinka moni tila jäisi Karhisen esittämillä tulorajoilla ilman tukia viime vuosien myyntitulojensa perusteella. Tulos on 57 prosenttia tiloista eli reippaasti yli puolet nykyisin toiminnassa olevista tiloista.

Tuotantosuunnittaisista vaikutuksista voidaan tehdä karkeita päätelmiä penkomalla Tilastokeskuksen julkaisemia maatalouden taloustilastoja.

Ne tosin kertovat vain tuotantosuuntien ja tukialueiden keskimääräiset myyntitulot. Koska yksi yksittäinen jättitila voi heilauttaa keskiarvoa rajustikin, keskiarvojen perusteella tehdyt päätelmät ovat lähtökohtaisesti hyvin hataria. Lisäksi tuoreimmat luvut ovat vuodelta 2016.

Se voidaan kuitenkin tilastojen perusteella helposti todeta, että ankarimmin leikkuri osuu viljatiloihin. Esimerkiksi B-tukialueella viljatiloista yli 20 000 euron myyntituloihin yltävät keskiarvotilatkin vain nipin napin. C-alueella keskimääräinen viljatila jää jo kauas rajan alapuolelle.

Karkeasti yleistäen tuki loppuisi noin 40 viljahehtaarin kohdalla.

Lammas-, vuohi- ja hevostiloilla – jotka on niputettu Tilastokeskuksen tilastossa samaan ryhmään – leikkuri käy vieläkin ankarammin. Vain A-tukialueella keskimääräinen tila säilyttäisi oikeutensa tukiin. B- ja C-alueen tiloilla keskimääräinen myyntitulo ei riittäisi lähimainkaan tukien saamiseen.

Myös luomuväki voi parahtaa. Lisäksi pykäliin tarvittaisiin armahduslauseke viljelyä aloittaville.

Entä miten kävisi niiden tilojen, jotka ovat satsanneet viime vuosina sellaisiin toimenpiteisiin, joihin ympäristökorvauksella on viljelijöitä kannustettu? Pääsääntöisesti niihin käytetyistä hehtaareista saadut tulot ovat tukieuroja, ei Karhisen esityksessä edellytettyjä myyntituloja.

Samanhenkistä tukileikkuria yritettiin muutama vuosi sitten myös EU:ssa, mutta hanke ei edennyt.

Helppoa ei tulisi olemaan nytkään ja porsaanreikien tukkimisessa riittäisi byrokraateille työmaata. Ja olisiko se edes tasapuolista, jos muutoin tukirajan yläpuolella oleva tila menettäisi katovuonna myös tuet. Entä mistä tiedot myyntituloista löytyvät?

Luotettavaa tietoa löytyy verottajalta, mutta tiedot ovat vuoden pari vanhoja. Ryhdyttäisiinkö siis tukia jatkossa perimään takaisin, mikäli vaaditun myyntitulojen määrän todetaan verotuksen valmistuttua alittuneen?

Toisaalta verottajan tietoja käytettäessä tukien piirissä voisivat pysyä ne tilat, joiden tuloista suuri osa kertyy maatalouden sivutuloista, esimerkiksi urakoinnista – ne kun lasketaan maatalouden tuloihin.

Lue lisää

MTK:n maaseutunuoret: "Meillä ei ole varaa ohittaa Karhisen esitystä"

Sirkka-Liisa Anttila: "Kiky-henkeä elintarvikeketjuun" – 10 vuotta sitten henkeä ei ollut ja yhteistyö epäonnistui

Suoramyyvät maatilat menestyvät muita paremmin

Liuta kaupan ja teollisuuden isoja nimiä puuttui ruokapöytä-keskustelusta – Heikkilä, Helander, Alarotu, Gröhn tai Hemmilä eivät olleet paikalla