Politiikka

"Käsitys maaseutuköyhyydestä voidaan kyseenalaistaa", MT:n selvityksen mukaan köyhyys vähenee maaseudulla ja kasvaa kaupungeissa

Maaseutukunnissa on suhteessa enemmän pienituloisia ja vähemmän suurituloisia kuin taajaan asutuissa ja kaupunkimaisissa kunnissa.
Jukka Pasonen
Maaseutukunnissa pienituloisimpaan kymmenykseen kuului 11,1 prosenttia 2017 ja suurituloisimpaan 6,5 prosenttia. Kaupungeissa osuudet ovat 10 ja 10,5 prosenttia.

"Suorastaan vakiintuneeksi päässyt käsitys maaseutuköyhyydestä voidaan kyseenalaistaa", sanoo Turun yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervasti.

Määriä katsoen köyhyyden kaupunkimaisuus on Ervastin mukaan aivan selvää.

"1980-luvulta lähtien työikäisten köyhyys on ollut leimallisemmin kaupunkien kuin maaseudun ongelma", Ervasti sanoo.

MT selvitti pieni- ja suurituloisten määrät ja osuudet kuntaryhmittäin Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilaston pohjalta.

Pienituloisimpaan kymmenekseen kuului 2017 maaseutumaisissa kunnissa noin 81 000 ihmistä. Määrä laski 2008–2017.

Kaupunkimaisissa kunnissa pienituloisimpaan kymmenekseen kuului 2017 noin 382 000 ihmistä. Määrä kasvoi 132 000:lla vuodesta 2008.

Samaan aikaan maaseudulla suurituloisimpaan kymmenykseen kuuluvien määrä kasvoi aavistuksen noin 48 000 henkeen ja kaupunkimaisissa kunnissa 20 000 hengellä noin 430 000 henkeen. Taajaan asutuissa kunnissa määrä polki paikallaan 61 000 hengessä.

Maaseutumaisissa kunnissa pienituloisten osuus on suurempi kuin taajaan asutuissa ja kaupunkimaisissa kunnissa. Suurituloisten osuus on pienempi.

Maaseutukunnissa pienituloisimpaan kymmenykseen kuului 11,1 prosenttia 2017 ja suurituloisimpaan 6,5 prosenttia. Kaupungeissa osuudet ovat 10 ja 10,5 prosenttia.

2008–2017 pienituloisimpaan kymmenesosaan kuuluvien osuus laski maaseutukunnissa 0,5 ja nousi kaupungeissa 0,3 prosenttiyksikköä.

Ylimpään tulokymmenykseen kuuluvien osuus tai nousi maaseutukunnissa 0,2 prosenttiyksikköä ja laski kaupungeissa 0,9 prosenttiyksikköä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ministeriö: 700 euron perustulo vähentäisi köyhyyttä – työnteon kannattavuus ei kuitenkaan lisääntyisi

Asenneselvitys: Lähes kaksi kolmesta suomalaisesta uskoo, että menestyminen on itsestä kiinni

Sosiaaliturvan uudistuksesta tulossa odotettua monimutkaisempi – Sukupuoli, etninen tausta ja asuinalue erottelevat väestöä hyvinvoinnin suhteen