Politiikka

Päätoimittajat ovat huolissaan tiedustelulakiesityksestä: Toimittajan lähdesuoja ja oikeusturva vaarantuvat

Päätoimittajat nostavat kannanotossaan esiin sen, että toimittajat eivät, muista ryhmistä poiketen, saisi koskaan tietoa siitä, että he ovat olleet tiedustelutoiminnan kohteina, vaikkakin vahingossa.

Eduskunta käsittelee tällä viikolla hallituksen esityksiä sotilas- ja siviilitiedustelulaeista. Päätoimittajien yhdistys on sitä mieltä, että esitykset vaarantavat toimittajan lähdesuojan ja oikeusturvan.

Sotilas- ja siviilitiedustelulakiesitysten mukaan viranomaisen vahingossa hankkima tiedustelutieto koskee tiedustelun ulkopuolelle suljettua toimittajan ja hänen lähteensä välistä viestintää. Lakiesityksen mukaan viesti täytyy hävittää välittömästi, eikä siitä ole ilmoitusvelvollisuutta tiedustelun kohteelle.

Vaikka menettelyä perustellaan lähdesuojan kunnioittamisella, on siinä yhdistyksen mielestä useita ongelmia.

Päätoimittajat nostavat kannanotossaan esiin sen, että toimittajat eivät, muista ryhmistä poiketen, saisi koskaan tietoa siitä, että he ovat olleet tiedustelutoiminnan kohteina, vaikkakin vahingossa. Lisäksi viestin hävittäminen käytännössä estää tapauksen tarkan arvioinnin jälkikäteisessä laillisuusvalvonnassa. Toisaalta on myös vaarana, että vahingossa saadun tiedon kuulumista virkamiehen vaitiolovelvollisuuden piiriin ei tiedosteta.

Lähdesuojan turvaamiseksi päätoimittajien yhdistys esittää, että eduskunnan tuleva tiedusteluvaliokunta tiedustelun parlamentaarisena valvojana sekä tuleva tiedusteluvalvontavaltuutettu tiedustelun laillisuusvalvojana käyttävät jo voimassa olevassa laissa tiedustelutoiminnan valvonnassa annettua oikeuttaan saada selvitys siitä, miten tiedusteluviranomaiset jo etukäteen varmistavat lähdesuojan toteutumisen edellä kuvatuissa vahinkotilanteissa, ja että tiedusteluvaliokunta ja tiedusteluvalvontavaltuutettu pyytävät vuosittain jälkikäteen selvityksen vahinkojen lukumäärästä ja niiden käsittelystä.

Päätoimittajat esittävät myös, että tiedusteluvaliokunta ja tiedusteluvalvontavaltuutettu pyytävät selvityksen, miten virkamiehen salassapitovelvollisuus toteutuu vahinkotilanteissa, ja ryhtyvät toimenpiteisiin rikosoikeudellisen vastuun selvittämiseksi, mikäli käy ilmi, että virkamies on paljastanut virkasalaisuuden vahinkotilanteessa.

Lisäksi yhdistys esittää, että tiedusteluvalvontavaltuutettu raportoi tiedustelukiellon alaiseen viestintään kohdistuvien vahinkojen määrästä vuosittaisessa toimintakertomuksessaan, jotta sekä poliittiset päättäjät että muu yhteiskunta pystyvät seuraamaan tiedustelukiellon tosiasiallista toteutumista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tiedustelulait hyväksyttiin eduskunnassa – tiedusteluvalvontavaltuutetun nimitysesitys etenee ainakin toistaiseksi normaalisti eteenpäin

Tiedustelulait saamassa viimeisen sinetin tänään eduskunnassa

Perustuslakivaliokunta jatkaa sote-lausunnon punnertamista aamulla