Politiikka

Soten perustuslakilinjaukset eivät valmistu tänään: Työ jatkuu aamulla

Sote-uudistus on kompastellut useaan otteeseen perustuslaillisiin ongelmiin. Vielä on epäselvää, miten laajoja muutoksia perustuslakivaliokunta tällä kertaa haluaa sote-esityksiin.
Perustuslakivaliokunta kokoontui sote-kokoukseen puheenjohtaja Annika Lapintien (vas.) johdolla tänään. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Sote- ja maakuntauudistuksen kannalta tärkeitä perustuslakilinjauksia ei saada valmiiksi vielä tänään. Asiasta kertoi illalla perustuslakivaliokunnan sihteeri, valiokuntaneuvos Matti Marttunen eduskunnassa.

Perustuslakivaliokunnan kokous oli kesken vielä kello 19.30. Valiokunta aikoo jatkaa työtään huomenna aamulla.

Sote-uudistus on kompastellut useaan otteeseen perustuslaillisiin ongelmiin. Vielä on epäselvää, miten laajoja muutoksia perustuslakivaliokunta tällä kertaa haluaa sote-esityksiin.

Soten läpivientiin ei ole enää liiaksi aikaa, sillä eduskuntavaalit pidetään kahden kuukauden päästä.

Perustuslakivaliokunta linjaa lausunnossaan, ovatko sote-esitykset sopusoinnussa perustuslain kanssa ja millaisia muutoksia niihin vielä mahdollisesti tarvitaan.

Sote-uudistus on ehtinyt useaan otteeseen kompastella perustuslaillisiin ongelmiin. Jos perustuslakivaliokunnan vaatimat muutokset ovat myös tällä kertaa mittavia, saattaa sote-uudistus jäädä toteutumatta tälläkin vaalikaudella.

Perustuslakivaliokunnan oven ulkopuolella on päivystänyt pitkin maanantaita suuri joukko toimittajia. Valiokunnan jäsenet ovat kuitenkin olleet niukkasanaisia tauoilla käydessään.

Kolmen tärkeän sote-mietinnön pakettiin kuuluvat valinnanvapauslaki, tuottajalaki sekä niin sanottu soten emolaki, jossa säädetään muun muassa maakuntien perustamisesta. Perustuslakivaliokunnalta odotetaan näistä esityksistä yhtä lausuntoa.

Lausunto etenee valmistuttuaan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, joka laatii varsinaiset mietinnöt keskeisistä sote-laeista. Jos valiokuntakäsittely ehditään viedä loppuun tällä vaalikaudella, mietinnöt etenevät suureen saliin päätettäviksi.

Useiden medioiden mukaan perustuslakivaliokunnan lausuntoon olisi tulossa niin sanottuja ponsia. Niiden vaativuudesta riippuu, ehditäänkö muutokset tehdä ennen kuin aika loppuu vaalien alla kesken.

Valtiosääntöoikeuden professorit Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta ja Juha Lavapuro Turun yliopistosta arvioivat tammikuussa STT:lle, että kokonaisuudessa on edelleen samoja ongelmia, jotka perustuslakivaliokunta antoi kesällä lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan korjattavaksi. Erityinen huolenaihe oli heidän mielestään paljon palveluita tarvitsevien ihmisten aseman heikentyminen.

Professorit näkivät ongelmia muun muassa EU-notifioinnin tekemättä jättämisessä, asiakassuunnitelmassa ja integraation toteutumisessa. Yksi uudistuksen perustavoite alun perin oli, että sosiaali- ja terveyspalveluiden ympärille muodostuu hoitoketjuja.

"Laivan runko vuotaa useasta kohdasta. Jos se olisi vain yksi kohta, se voitaisiin ehkä tilkitä, mutta kun se vuotaa niin monesta kohdasta", Ojanen sanoi.

Häntä arvelutti myös se, että 18 maakunnan mallia viedään eteenpäin siitä huolimatta, että useiden asiantuntijoiden mielestä kaikki 18 maakuntaa eivät kykene selviytymään riittävien palveluiden järjestämisestä.

Ojanen ja Lavapuro puhuivat kuitenkin vain omista näkemyksistään, perustuslakivaliokunnan päätöksiin he eivät ottaneet kantaa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vain joka viides uskoo, että hallituksen 1,2 miljardin menolisäykset saadaan paikattua työllisyydellä ja talouskasvulla

Finnwatch vertaili Suomen kuuden suurimman sote-alan yrityksen verovastuullisuutta – Mehiläiselle surkein tulos

Uutistausta: Perustuslaki ja politiikka puoltavat 18 maakuntaa – sote-sopu on hallitusneuvottelujen ensimmäinen merkittävä saavutus