Politiikka

Risikko: Tiedustelulakipaketin jatko selviää huomenna – tarvittaessa perustuslakivaliokuntaan

Sotilas- ja siviilitiedustelulait vedettiin yllättäen pois eduskunnan täysistunnosta. Hallintovaliokunnan puheenjohtaja perusteli myrskyn välttämisellä.
Puhemiesneuvosto on pyytänyt eduskunnan kanslian virkamiesarviota tiedustelulakien jatkokäsittelystä. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Tiedustelulakipaketin käsittelyn eteneminen eduskunnassa ratkeaa puhemies Paula Risikon (kok.) mukaan huomenna, kun eduskunnan kanslian virkamiehet antavat asiasta selvityksen puhemiehistölle. Risikon mukaan puhemiesneuvosto päättää sen jälkeen, miten edetään.

Jos esityksen perustuslainmukaisuudesta on pieniäkään epäilyjä, tästä pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto, Risikko kertoi eduskunnassa.

Sotilas- ja siviilitiedustelulait vedettiin yllättäen pois eduskunnan tämänpäiväisestä täysistunnosta.

Syynä on hallintovaliokunnan toive, että valiokunnan tekemä mietintö siviilitiedustelua koskevasta hallituksen esityksestä poistettaisiin täysistunnon päiväjärjestyksestä.

Asiayhteyden vuoksi myös sotilastiedustelua koskeva hallituksen esitys on vedetty sivuun istunnosta.

Eduskuntatiedotuksen mukaan puhemiesneuvosto on eilen keskustellut tilanteesta ja pyytänyt eduskunnan kanslian virkamiesarviota jatkokäsittelystä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajan Juho Eerolan (ps.) mukaan hallintovaliokunnan mietintö siviilitiedustelua koskevasta hallituksen esityksestä poistettiin eduskunnan käsittelystä, koska valiokunta halusi välttää myrskyn täysistunnossa.

Eerolan mukaan ratkaisun taustalla ovat hallintovaliokunnan mietinnöstä mediassa ja sosiaalisessa mediassa esitetyt kriittiset kommentit.

Muun muassa perustuslakiasiantuntijat Juha Lavapuro ja Martin Scheinin ovat Twitterissä kritisoineet hallintovaliokunnan mietintöä.

Hallintovaliokunnan mietintö valmistui viime viikolla. Oppositiopuolueet SDP ja vasemmistoliitto jättivät silloin siihen vastalauseen, joka koskee tiettyjen erityisryhmien asemaa lainsäädännössä.

Vastalauseen mukaan mietinnöstä puuttuu tiedusteluviranomaisten ilmoitusvelvollisuus, jos esimerkiksi toimittajan lähdesuojan tai asianajajan, lääkärin tai papin salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluva tieto joutuu vahingossa tietoliikennetiedustelun kohteeksi.

Oppositiopuolueet jättivät vastalauseita myös aiemmin puolustusvaliokunnasta valmistuneeseen sotilastiedustelua koskevaan mietintöön.

Siviili- ja sotilastiedustelun valvontaa koskeva laki on jo hyväksytty, ja se tuli voimaan helmikuun alussa.

Päätoimittajien yhdistys varoitti tällä viikolla, että tiedustelulait vaarantavat toimittajan lähdesuojan ja oikeusturvan. Päätoimittajien mukaan toimittajien työhön liittyvän lähdesuojan alaisen tiedon käsittely on otettava huomioon sotilas- ja siviilitiedustelua koskevassa lakiesityksessä.

Kysymys on viranomaisten vahingossa hankkimasta tiedustelutiedosta. Päätoimittajien mukaan toimittajien viestintään kohdistuvat vahingot on raportoitava, jotta poliittiset päättäjät ja muu yhteiskunta pystyvät seuraamaan tiedustelukiellon tosiasiallista toteutumista.

Lakiesityksen mukaan tiedustelutoiminnassa saadut toimittajan ja hänen lähteensä viestit täytyy hävittää välittömästi. Ilmoitusvelvollisuutta tiedustelun kohteelle ei lakiesityksissä kuitenkaan ole, mitä päätoimittajat pitävät ongelmallisena.

Toimittajat eivät muista ryhmistä poiketen saisi koskaan tietoa siitä, että he ovat olleet tiedustelutoiminnan kohteina, vaikkakin vahingossa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Eduskunta hyväksyi istumajärjestyksen muutoksen: RKP siirtyy salissa keskemmälle, PS oikeaan laitaan

Eduskunnan tuolileikki jatkuu: Varapuhemies Risikko hakee ratkaisua RKP:n ja perussuomalaisten kiistaan istumajärjestyksestä

Uudet kansanedustajat aloittavat työnsä: "Todella jännittävää, tiukka aikataulu ja ohjelmaa on paljon"