MT:n kysely: Yli puolet suomalaisista ei halua vähentää humanitaarista maahanmuuttoa - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

MT:n kysely: Yli puolet suomalaisista ei halua vähentää humanitaarista maahanmuuttoa

Iäkkäät ovat sallivampia turvapaikanhakijoille kuin keski-ikäiset. Eniten hakijoiden määrää lisäisivät alle 30-vuotiaat .
Jukka Pasonen

15 prosenttia suomalaisista lisäisi humanitaarisen maahanmuuton määrää ja 41 prosenttia pitäisi nykyisen määrän ennallaan, selviää MT:n teettämässä kyselyssä. Yli puolet suomalaisista siis torjuu ajatuksen, että turvapaikkapolitiikkaa pitäisi kiristää.

Toisaalta kolmasosan mielestä turvapaikanhakijoiden määrää tulisi vähentää.

Humanitaarisella maahanmuutolla tarkoitetaan Suomeen turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina tulevia.

Kahdeksan prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Puoluekannatuksella on selvä vaikutus näkemyksiin. Perussuomalaisten äänestämistä eduskuntavaaleissa harkitsevista yhdeksän kymmenestä haluaisi vähentää turvapaikanhakijoiden maahanmuuttoa.

Perussuomalaisten kannattajilla on myös selvä mielipide aiheesta. En osaa sanoa vastasi nolla prosenttia. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajista epätietoisia oli yli yhdeksän prosenttia.

Vastaajista, jotka eivät aio äänestää lähes 60 prosenttia haluaa vähentää maahanmuuttoa.

Vasemmistoliiton kannattajista 37 prosenttia ja vihreiden kannattajista 36 prosenttia voisivat lisätä maahanmuuttoa. Heistä hieman alle viidennes on vähentämisen kannalla.

Kokoomusta ja keskustaa kannattavista noin 50 prosenttia haluaa pitää määrät nykyisellään. Keskustalaisista kuusi prosenttia haluaa lisätä ja kokoomuslaisista kymmenen.

Vaalien alla puolueilta on tullut maahanmuuttoon kantaan ottavia ohjelmia.

Kokoomus julkaisi omansa eilen tiistaina. Siinä todetaan nykyisen turvapaikkajärjestelmän olevan altis väärinkäytöksille. Myös kielteisen päätöksen saaneiden jäämiseen Suomeen pitää puuttua.

Keskustan tammikuussa julkaisema sisäisen turvallisuuden linjauksen mukaan maahanmuuton tulee olla hallittua.

SDP:n ohjelmassa korostetaan kielitaitoa ja kotouttamista.

Perussuomalaiset lupaavat oman ohjelman lähiaikoina.

Suomen Punaisen ristin (SPR) mukaan arvot ovat kiristyneet, mutta myös auttamisen halu on lisääntynyt.

”Se näkyy haluna vahvistaa yhdessä tekemisen ja välittämisen arvoja. Kiinnostus meidän toimintaan on lisääntynyt. Olemme viime aikoina saaneet paljon uusia vapaaehtoisia mukaan erityisesti monikulttuuriseen toimintaan”, SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula kommentoi.

Yli 64-vuotiaissa on ikäryhmistä vähiten niitä (22 prosenttia), jotka haluavat vähentää tulijoiden määrää. Jyrkimpiä ovat 45–54-vuotiaat, joista 50 prosenttia vähentäisi tulijoita. Alle 30-vuotiaista vähentäisi joka kolmas.

Selvästi useampi mies haluaisi vähentää tulijoiden määrää kuin nainen. Sukupuolien välillä ei ollut juuri eroa siinä, pitäisikö määrää lisätä. Kaikista noin 15 prosenttia on turvapaikanhakijoiden lisäämisen kannalla.

Maalla asuvista lähes neljä kymmenestä haluaa vähentää turvapaikanhakijoiden tuloa. Seitsemän prosenttia haluaa lisätä. Maanviljelijöistä 15 haluaa lisätä ja 42 prosenttia vähentää.

Vuonna 2018 turvapaikkaa haki 4 548 henkilöä, se oli 500 henkilöä edellisvuotta vähemmän, maahanmuuttovirasto Migri kertoo.

Gallupin tarkka kysymys oli, pitäisikö Suomeen kohdistuvaa humanitaarista maahanmuuttoa lisätä vai vähentää?

Siinä ei oteta kantaa, pitäisikö muuttaa Suomeen päässeiden turvapaikanhakijoiden kriteerejä saada turvapaikka tai pitäisikö tehdä muutoksia Suomeen pääsyn suhteen.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 036 suomalaista helmikuun alussa. Tutkimuksen virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Korjattu 11.33 SPR:n Kristiina Kumpulan titteli toiminnanjohtajasta pääsihteeriksi.

Lue lisää

Erilaisuus on rikkautta

SPR:n Kontti-myymälään myyntiin tuotujen tavaroiden joukosta löytyi käsikranaatti Oulussa –"Lahjoitusesine, todennäköisesti vanha sotamuisto"

Eduskunnan täysistunnossa käsitellään tänään, saako valtakunnansyyttäjä syyttämisluvan perussuomalaisten Mäenpään vieraslajipuheista

Lännen Media: Ensimmäiset turvapaikanhakijat saapuvat Kreikan pakolaisleireiltä heinäkuussa