Politiikka

Luonnonsuojeluliitto: Kaivokset aiheuttavat 75 prosenttia Suomen jätteistä, kaivoslakia parannettava

Sähköautojen valmistus ei saa perustua kertakäyttökulttuuriin.
Pentti Vänskä
Näkymä Terrafamen monimetallikaivokselta Sotkamosta.

Edellisellä kaivoslain uudistamiskierroksella ympäristöasiat ovat Suomen Luonnonsuojeluliiton mukaan jääneet puolitiehen, eikä nykyinen laki takaa ympäristön kannalta kestävää kaivostoimintaa.

Luonnonsuojeluliiton mukaan kaikesta Suomen jätteestä 75 prosenttia syntyy louhinnan ja kaivostoiminnan yhteydessä. Kaivosten happamasta sivukivestä syntyy jäteongelma, joka aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Kaikista teollisuudenaloista kaivostoiminnalla on suomalaisten silmissä huonoin maine.

Kiertotalouden edistäminen kaivostoiminnassa on yksi Luonnonsuojeluliiton kaivoslain uudistamistavoitteista. Muun muassa sähköautojen lisääntyminen lisää louhinnan määrää., sillä akut tarvitsevat mineraaleja. Silti EU:n komissio arvion mukaan vuonna 2025 vain 40 prosenttia sähköautojen mineraaleista kierrätetään. Suomen Luonnonsuojeluliiton mielestä energia- ja liikennemurros eivät saa perustua kertakäyttökulttuuriin.

Luonnonsuojeluliiton esityksen mukaan kaivoslakiin on saatava kiertotalousvelvoitteet. Lisäksi lain on turvattava luonnonsuojelualueiden sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden poissulkeminen sekä malminetsinnältä että kaivostoiminnalta. Tällä hetkellä kaivostoiminta uhkaa nakertaa suojelualueverkostoa.

Kaivostoiminnan vesistövaikutukset on lain nojalla minimoitava. Toiminnan valvonnalle on taattava riittävät resurssit, ja tehtäville ympäristöselvityksille tiukemmat vaatimukset.

Yleiskaava on asetettava kaivostoiminnan ehdottomaksi edellytykseksi. Sillä keinoin turvataan kunnan mahdollisuus vaikuttaa kaivostoimintaan alueellaan.

Luonnonsuojeluliitto kannattaa kaivosveroa sekä vahinkotilanteissa hyödynnettävän rahaston perustamista. Toissijaista ympäristövastuujärjestelmää on niin ikään kehitettävä, jotta ympäristövahinkoja voidaan ehkäistä ja korjata toimijan ajautuessa konkurssiin.

Luonnonsuojeluliiton mielestä kaivoslain parantaminen edellyttää yhtenäistä ympäristöhallintoa, jossa kaikki kaivostoimintaa koskevat asiat ovat yhden valtion viranomaisen vastuulla.

Lue lisää