Politiikka

Valtioneuvosto vahvisti päivitetyn kansallisen metsästrategian – "Päivityksessä korostuvat metsäluonnon monimuotoisuus ja metsien käytön ilmastokestävyys"

Aktiivisella ja kestävällä metsien hoidolla pyritään myös jatkossa siihen, että metsien kasvu lisääntyy.
Pekka Fali
Kansallisen metsästrategian tavoitteena on, että raaka-ainetta riittää teollisuuden tarpeisiin ja korvaamaan fossiilisia raaka-aineita samalla kun metsät ja puusta valmistetut tuotteet säilyvät hiilinieluina.

Valtioneuvosto vahvisti vuoteen 2025 ulottuvan päivitetyn kansallisen metsästrategian tänään torstaina.

Alun perin vuonna 2015 hyväksytty strategia pysyi pääosin ennallaan.

"Päivitetty metsästrategia luo metsäalalle ennustettavuutta ja vakautta ja tukee koko metsäalan arvon lisäystä. Samalla päivityksessä korostuvat metsäluonnon monimuotoisuus ja metsien käytön ilmastokestävyys", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo tiedotteessa.

Puuston kasvutavoitteeksi vuoteen 2025 mennessä on asetettu talousmetsissä 110 miljoonaa ja kaikissa Suomen metsissä 115 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Vaikka metsien kasvu on kiihtynyt, hakkuutavoite on 80 miljoonaa kuutiometriä vuodessa eli yhtä suuri kuin vuonna 2015 asetettu tavoite. Se on merkittävästi pienempi kuin kestävät hakkuumahdollisuudet olisivat.

Aktiivisella ja kestävällä metsien hoidolla pyritään myös jatkossa siihen, että metsien kasvu lisääntyy. Raaka-ainetta riittää näin teollisuuden tarpeisiin ja korvaamaan fossiilisia raaka-aineita samalla kun metsät ja puusta valmistetut tuotteet säilyvät hiilinieluina.

Metsien hiilinielu olisi strategian tavoitteen mukaan vuonna 2025 vähintään noin 27 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Vuonna 2017 nielu oli 32 miljoonaa tonnia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Greenpeace myy harhakuvaa

Ahman metsästykseen saa tänä talvena enintään kahdeksan poikkeuslupaa

Jäsenmaa saa valita hiilinielun laskentatavan – Kansallinen metsäpolitiikka ei kuitenkaan saa näkyä laskennoissa