Nuorten kiinnostus politiikkaan kasvanut – ilmastonmuutos herättää yhä enemmän turvattomuutta - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

Nuorten kiinnostus politiikkaan kasvanut – ilmastonmuutos herättää yhä enemmän turvattomuutta

Epävarmuutta nuoret kokevat syrjäytymisen, rasistisen väkivallan, hyvinvointipalvelujen tulevaisuuden sekä eriarvoistumisen takia.
Meri Vilen
Yhä useampi nuori kokee ilmastonmuutokseen, maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja kansainväliseen terrorismiin liittyvää epävarmuutta.

Vuoden 2018 Nuorisobarometrissa selvitettiin nuorten käsityksiä omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Selvityksessä kävi ilmi, että nuorten kiinnostus politiikkaan on kasvanut: Vuoden 2018 kyselyssä politiikasta ainakin jonkin verran kiinnostuneiden osuus on suurempi (61 %) ja vastaavasti kokonaan välinpitämättömien osuus pienempi (8 %) kuin kertaakaan aiemmin yli 20 vuoden seuranta-aikana.

Myös poliittisessa toiminnassa mukana olleiden määrä on kasvanut erityisesti alle 20-vuotiaiden ryhmässä.

”Demokratian on pelätty rikkoutuneen. Tämän Nuorisobarometrin valossa ainakaan nuorten uskosta vaikuttamiseen ja halusta toimia asioiden muuttamiseksi ei tarvitse olla huolissaan”, toteaa Nuorisobarometrin toimittaja Elina Pekkarinen.

Enemmistö nuorista uskoo perinteisiin vaikuttamisen tapoihin. Tehokkaimpina vaikuttamisen keinoina nuoret pitävät ehdolle asettumista vaaleissa, äänestämistä sekä järjestössä tai nuorisovaltuustossa toimimista.

Huomionarvoista on, että ostopäätöksillä vaikuttamista tehokkaana pitävien osuus on kasvanut vuoden 2013 alle kolmanneksesta 57 prosenttiin. Myös poliittista keskustelua sosiaalisessa mediassa tai nettifoorumeilla tehokkaana vaikuttamiskeinona pitävien osuus on kasvanut.

Nuoret osallistuvat vaikuttamiseen monin eri tavoin. Nuorisobarometrin vastaajat olivat osallistuneet eniten äänestämällä (79 %), ostopäätöksillä (77 %) ja poliittisista asioista keskustelemalla (37 %).

Yhä useampi nuori kokee ilmastonmuutokseen, maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja kansainväliseen terrorismiin liittyvää epävarmuutta. Näihin globaalin mittakaavan ilmiöihin liittyvä epävarmuus on kymmenessä vuodessa lisääntynyt jyrkästi: esimerkiksi erittäin paljon turvattomuudentunteita ilmastonmuutoksen vuoksi kokevien osuus on kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut.

Suomalaisessa yhteiskunnassa nuoret kokevat suhteellisen paljon epävarmuutta nuorten syrjäytymisen (60 %), rasistisen väkivallan (46 %), hyvinvointipalveluiden tulevaisuuden (45 %) ja suomalaisten eriarvoistumisen (41 %) takia.

Erittäin optimistisesti omaan tulevaisuuteensa suhtautuvien nuorten määrä on kasvanut vuoteen 2016 verrattuna, samoin nuoret suhtautuvat maailman tulevaisuuteen ylipäätään optimistisemmin kuin aikaisemmin.

Nuorisobarometri on vuodesta 1994 lähtien vuosittain toteutettu 15–29-vuotiaiden Suomessa asuvien nuorten arvoja ja asenteita valaiseva tutkimussarja. Vuoden 2018 Nuorisobarometri perustuu 1901 puhelinhaastatteluun. Vuoden 2018 barometrin teemana oli valta ja vaikuttaminen.

Lue lisää

Professorikopla tunnusti syntinsä

Lauhtuvat talvet vaativat metsänomistajalta yhä enemmän tarkkuutta korjuuvaurioiden ehkäisemiseksi

Uutiskommentti: EU:n ongelmat syvenevät ja tulevaisuus näyttää synkältä – Unkari ei enää ole demokratia, eikä sen siksi pitäisi voida olla unionin jäsenvaltio

Elinvoimaiset metsät ovat tulevaisuuden avainnippu