Politiikka

MTK mukaan ilmastoaloitteeseen – "Metsien ja peltokasvien kasvulla sekä maaperän hiilensidonnalla on ratkaiseva rooli, jota ei voi ohittaa"

MTK liittyy CLC-ilmastoaloitteeseen, joka vaatii kansainvälistä ilmastopolitiikkaa vastaamaan 1,5 asteen tavoitetta.
Sanne Katainen
MTK muistuttaa, että Suomessa istutetaan 150 miljoonaa puuta vuodessa ja hoidetaan metsiä tavalla, joka luo pohjan kasvaville hiilinieluille. Kuvassa harvennushakkuu.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK kertoo tiedotteessaan, että se tukee Climate Leadership Coalitionin (CLC) ja pohjoismaisten kumppaneiden ilmastoaloitetta. Aloitteessa vaaditaan EU:ta päivittämään nykyisiä ilmastotavoitteitaan vastaamaan Pariisiin ilmastosopimusta siten, että kasvihuonekaasujen päästöt saataisiin nettovaikutuksiltaan nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Nettonollapäästöt edellyttävät kasvihuonekaasujen sidontaa. MTK:n ilmasto-ohjelman mukaisesti kasvihuonekaasujen päästöjä on leikattava kunnianhimoisesti ja kasvillisuuteen sekä maaperään on sidottava määrätietoisesti hiiltä. Tällöin on toivoa, että ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen, ohjelma kirjaa.

Päästövähennyksiä tarvitaan enemmän ja nopeammin kaikilta sektoreilta. Koska ihmistoiminta synnyttää aina jonkin verran päästöjä, kasvihuonekaasujen sidonnan on myös oltava nykyistä tehokkaampaa, MTK toteaa.

"Tässä maankäyttösektoreilla, metsien ja peltokasvien kasvulla sekä maaperän hiilensidonnalla on ratkaiseva rooli, jota ei voi ohittaa elinkeinotoiminnassa", muistuttaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

MTK:n mukaan CLC:n aloitteessa on oleellista päästöjä tasapainottava hiilensidonta ja hiilineutraali biotalous, joihin on löydyttävä kannusteita ratkomaan globaalia ilmastohaastetta. Päästövähennystavoitteiden tarkennuksessa ja väliarvioinnissa tulee päivittää hiilensidonnan laskentamallit vastaamaan kasvien todellista työtä, yhteyttämistä eli fotosynteesiä.

"Kasvit sitovat ja kierrättävät hiiltä. Tätä luonnonprosessia ei voi aliarvioida, jos aiomme päästä 1,5 asteen tavoitteeseen", Marttila painottaa.

MTK muistuttaa, että Suomessa istutetaan 150 miljoonaa puuta vuodessa ja hoidetaan metsiä tavalla, joka luo pohjan kasvaville hiilinieluille. Myös maatalouden hiilensidonnassa voidaan edetä mittavin harppauksin muun muassa syväjuuristen viljelykasvien viljelykierroilla.

"Se edellyttää kannattavaa maataloutta ja toimivia markkinoita."

Hiilensidonnan tehostaminen vaatii tuottavia peltoja ja metsiä. Sekä biomassoille että hiilensidonnalle ja nieluille on saatava korvaus todellisista ja todennetuista toimista. Se vaatii laskennan ja hiilen hinnoittelun uudistamista ja tarkistamista. CLC:n aloite on linjassa näiden tuottajaliiton tavoitteiden kanssa, MTK:sta todetaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Katso keskustelu maataloudesta MTK:n Brysselin toimiston Facebook-sivuilla – Vieraana Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen

Lobbaus osa demokratiaa

Keskustan ja vihreiden metsänäkemysten yhteensovittaminen voi olla vaikeaa