Politiikka

Elinkeinoministeri Lintilä: Radoilla ei enää pärjätä ilman kunnostusta

Junamatkustaminen ei kehity, koska se ei ole ajankäytöllisesti tehokasta.
Carolina Husu
Liikenneinvestointeja tulee suunnitella koko Suomen mittakaavassa.

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen mukaan henkilö- ja tavarajunaliikenteen yhteensovittaminen Savon radalla on hankalaa. Henkilöliikenteen painottuminen rataverkoston kehittämisessä viimeisen 15 vuoden aikana on vaikeuttanut elinkeinoelämän kannalta tärkeiden ratahankkeiden toteutumista alueella.

"Itä-Suomen heikko saavutettavuus vaikeuttaa elinkeinoelämän ja matkailun kehitystä alueella. Junamatkustaminen ei kehity, koska se ei ole ajallisesti tehokasta. Itä-Suomesta on helpompi liikkua henkilöautolla", toteaa Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Pasi Holm.

Holmin mukaan muun muassa Kajaanin yöjunan palauttaminen parantaisi alueen saavutettavuutta.

"Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan Kainuun yöjunaliikenne vaatisi alle 1,5 miljoonan euron vuosittaisen tuen. Silloin tuki olisi prosentuaalisesti sama kuin pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen tuki matkaa kohden."

"Merkillepantavaa on myös se, ettei Kajaanista Ouluun ole työmatkaliikennettä mahdollistavia junayhteyksiä."

Rataverkoston rapautuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa on haaste myös metsäteollisuudelle. Puutavaran kuljetuksista nimittäin 25 prosenttia kulkee kiskoja pitkin.

"Väylien kunnossapitorahoitukseen pitäisi saada vähintään 300 miljoonan korotus. Lisäksi pitäisi laatia valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma", kommentoi Outi Nietola Metsäteollisuus ry:stä.

Liikenneinfrassa on kehitettävää myös Teollisuusliiton ulkoisen viestinnän päällikön Ville Kopran mukaan. Liiton mukaan ei riitä, että liikenneinvestointeja mietitään vain suurten kaupunkien osalta. Tarvitaan maakuntakohtaista suunnittelua kokonaisvaltaisempi malli.

"Olemme kuunnelleet työvoimapulakeskustelua. Siksi pidämme tärkeänä, että ihmiset pääsevät liikkumaan paremmin", Kopra tiivistää.

"Hyvin lähellä alkaa olla raja, ettei radoilla enää pärjätä ilman kunnostusta", vastaa Elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ravintolavaunuista saa pian jäätelöä ranskalaisista mansikoista – VR lupaa vaihtaa kotimaisiin heti, kun niitä on saatavilla

Kuljetukset rautatielle

Valtion budjetti ei riitä uuden Itäradan rakentamiseen –  hyödyt vähäisiä investointikuluihin nähden