Politiikka

Suomen Yrittäjät haluaa joustavamman perhevapaajärjestelmän – vapaat tulisi voida pilkkoa pienempiin osiin ja pidemmälle aikavälille

Suomen Yrittäjät toivoo EK:n tavoin seuraavalta hallitukselta perhevapaauudistusta.
Heikki Saukkomaa
Suomen Yrittäjät toivoisivat isien ottavan enemmän hoivavastuuta. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Syntyvyyden lasku ja sen vaikutukset yhteiskuntaan huolestuttavat myös Suomen Yrittäjissä, kertoo järjestön työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén. Hän viittaa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n teettämään tutkimukseen, jossa yli 70 prosenttia vastanneista pk-yrityksistä kertoi olevansa huolissaan syntyvyyden laskusta. Kyselyyn vastasi hieman alle 500 pk-yrityksen johtajaa.

Vastanneista yli puolet uskoi, että epävarmuus työn ja perheen yhteensovittamisesta vaikuttaa perheiden suunnitelmiin hankkia lapsia. Hellstén allekirjoittaa näkemyksen.

"On myös laajempaa epävarmuutta siitä, mihin yhteiskunta on menossa, ja miten työ- ja perhe-elämä saadaan yhteen sovitettua. Perhevapaajärjestelmällä on siinä merkittävä rooli."

Suomen Yrittäjät toivoo EK:n tavoin seuraavalta hallitukselta perhevapaauudistusta. Hellsténin mukaan perhevapaajärjestelmä tulisi muuttaa vastaamaan paremmin myös yrittäjien tarpeita.

"Jäsenkyselyjen perusteella näyttää siltä, että yrittäjät eivät pysty nyt kovin hyvin käyttämään perhevapaajärjestelmää. Hallituksen pitää tarttua tähän. Rakenteisiin pitää saada joustavuutta, jotta järjestelmä olisi kaikkien hyödynnettävissä."

Suomen Yrittäjät hakisi perhevapaajärjestelmään joustavuutta mahdollistamalla perhevapaiden pilkkomisen pienempiin osiin ja pidemmälle aikavälille.

"Samat joustavuuden elementit voisivat olla työpaikoilla käytettävissä, jos paikallisesti sovitaan, että työnantaja ja -tekijä ovat sitä mieltä, että perhevapaita voisi pitää joustavammin lomittain. Mutta pidemmän yksittäisjakson pitäminenkin olisi edelleen mahdollista."

Hellstén huomauttaa, että joustavampi perhevapaajärjestelmä vaatisi myös joustavamman kotihoidon tukijärjestelmän.

"Jos perhevapaita haluaa pitää pidemmällä aikavälillä ja useammassa osassa, on niissä väleissä varmaankin tarve esimerkiksi kotihoidon tai yksityisen hoidon tuelle tai vastaavalle järjestelmälle. Niiden pitää myös taipua."

"Toinen iso asia ovat perhevapaasta työnantajalle aiheutuvat kustannukset: mikä olisi reilu järjestelmä niiden osalta? Rahoittaako työnantaja jatkossakin yhtä suuren osuuden kuin tällä hetkellä, vai pitäisikö siihen miettiä muita vaihtoehtoja?"

EK:n kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä lähes puolet katsoo, että perhevapaiden pitäisi jakautua Suomessa nykyistä tasaisemmin äitien ja isien välillä. Hellstén on samaa mieltä, mutta jättäisi valinnanvapauden asiassa perheille.

"Suomen Yrittäjissä on keskusteltu, ettei pitäisi rakentaa mitään pakkoja tai kiintiöitä, vaan perheessä pitää olla valinnanvapaus. On ehdottoman tärkeää, että myös isät ottavat hoivavastuuta, se mahdollistaa äideille osallistumisen esimerkiksi työelämään paremmin."

"Perhevapaauudistuksessa pitää olla isona tausta-ajatuksena, että siinä parannetaan myös naisten työmarkkina-asemaa", Hellstén lisää.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lapsiperheköyhyyden poistaminen on yhteinen tehtävämme

Yrittäjyyskasvatus on osa yhteiskuntaa

Kysely: Yksinyrittäjät hakevat kasvua – yli puolella yksinyrittäjistä on korkeakoulututkinto