Politiikka

Lasten ravitsemusta ei seurata Suomessa – virkamiehet huolissaan lihavuudesta ja tautitaakasta

Lihavista nuorista yhdeksän kymmenestä on lihavia myös aikuisena.
Venla Tirkkonen
Valtion ravitsemusneuvottelukunta vaatii, että lasten ja nuorten ravitsemuksesta aletaan kerätä kattavasti ja säännöllisesti tietoa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on huolissaan lasten ravitsemuksesta ja siitä, ettei tilanteesta kerätä seurantatietoa, kuten aikuisväestöstä.

Suomessa yli 12-vuotiaista pojista joka neljäs on ylipainoinen ja tytöistä joka viides. Lihavista nuorista yhdeksän kymmenestä on lihavia myös aikuisena. 12-vuotiaista liki 40 prosenttia on tarvinnut hoitoa hampaiden reikiintymisen vuoksi.

"Haitalliset ruokatottumukset ja elintavat on tärkeää havaita, jotta niihin voidaan vaikuttaa ajoissa. Ilman ajantasaista tietoa yritykset kohentaa kasvavan nuorison terveystilannetta ovat hakuammuntaa", painottaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

Ruokavalion heikko laatu on kansainvälisen tautitaakkaa selvittävän Global Burden of Disease -tutkimuksen mukaan vaaratekijä myös Suomessa.

Aikuisväestön ravitsemuksesta kerätään tietoa säännöllisesti FinRavinto-tutkimuksilla, mutta lasten ja nuorten osalta valtakunnallinen seurantatieto puuttuu.

"Tulevan hallituksen tavoitteena tulee olla kattavan väestötasoisen tiedon kerääminen alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ruuankäytöstä, ravinnonsaannista, tiettyjen ravintoaineiden tilasta elimistössä, sosioekonomisista eroista ja ruokakäyttäytymisestä", Hielm luettelee.

Tietoa tarvitaan muun muassa lasten ja nuorten suolan, sokerin, kovien rasvojen ja vaikkapa kofeiinin saannista auttaa ohjaamaan esimerkiksi joukkoruokailuja ja elintarviketeollisuutta.

Ravitsemusseurannasta saadaan myös tietoa ympäristömyrkkyjen vaikutuksista lisääntymisterveyteen. Pienillä lapsilla esimerkiksi raskasmetallien riskirajat ylittyvät helpommin kuin aikuisilla.

Paine entistä kasvispainotteisemman ruokavalion noudattamiseen ilmastosyistä on lisääntynyt. Ruokavalion ympäristö- ja terveysvaikutukset voivat osin olla ristiriitaisia, joten lisätiedolle on suuri tarve erityisesti kasvavien lasten osalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ylipainoisuus on pojilla selvästi yleisempää kuin tytöillä.

Ylipainon ja lihavuuden yleisyys lapsilla ja nuorilla on säilynyt suhteellisen samana verrattuna neljä vuotta aiemmin tehtyyn tutkimukseen. Kuntien välillä on kuitenkin suurta vaihtelua.

Pojilla ylipainoisten osuus vaihtelee kunnasta riippuen alle 20 prosentista lähes 60 prosenttiin ja tytöillä runsaasta 10 prosentista lähes 40 prosenttiin.

Lue lisää