Politiikka

Virkamiesten virastokiima veisi vallan ely-keskuksilta ja ne voisi lopettaa – "Eihän me yksin voida jäädä elyyn"

Usea ministeriö haluaisi perustaa oman viraston. Ely-keskusten yhden luukun malli vaarassa.
Jukka Pasonen
Kolme uutta virastoa on ministeriöiden suunnitelmissa. Aiemmin on jo perustettu kolme.

Ministeriöissä on valmisteilla useita uusia virastoja, jotka voivat myllätä koko Suomen aluehallinnon kentän. Jos virkamiesten ehdotukset uusista virastoista saavat tuulta, ely-keskuksia uhkaa näivettyminen tarpeettomina.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) kaavailee virastoa, jonne koottaisiin työ- ja elinkeinopalvelujen, osaamisen kehittämisen ja kotoutumisen edistämisen tehtäviä. Näistä osa siirrettäisiin ely-keskuksista.

Lisäksi ympäristöministeriö (YM) esittää ilmastopolitiikkaa toimeenpanevaa ministeriötä ja maa- ja metsätalousministeriö (MMM) biotalousvirastoa (MT 26.4.).

Jokainen virasto toimisi valtakunnallisesti, mutta vielä ei ole tiedossa, miten ne aikovat järjestää palvelut alueilla. TEM toteaa omasta virastostaan, että se toimisi monipaikkaisesti.

"Ääripää olisi nyky-elyjen hajottaminen ja että jokainen ministeriö rakentaisi oman toimipaikkaverkoston", Etelä-Savon ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen sanoo.

Se veisi vallan maakunnista ministeriöille. Virastot ovat suoraan ministeriöiden alaisia, vaikka niillä on oma ylijohtaja.

Elyjen vallan menetys olisi isku alueiden kehittämiselle.

"Me ollaan se, joka pyrkii alueiden kehitystä edistämään ja toimii monialaisesti. Keskusvirastomallissa monialaisuus menetetään tai se heikkenee", Häkkinen jatkaa.

Elyjen tehtäviä on jo siirretty aiemmin perustettuihin liikenneasioita hoitavaan Traficomiin sekä Väylävirastoon. Lisäksi Business Finlandiin siirrettiin teknologia-asiantuntijoita.

"Jos kaikki suunnitellut virastot toteutuisivat, tarkoittaisi se nykymuotoisten ely-keskusten purkautumista", TEM:n osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman sanoo.

Jo TEM:in tehtävien kokoaminen uuteen virastoon vaikuttaisi merkittävästi ely-keskusten tehtäväkenttään, Pihlman myöntää.

Taustalla on maakuntauudistuksen kaatuminen. Maakuntamalli olisi vienyt ely-keskusten tehtävät, mutta säilyttänyt monialaisen aluehallinnon.

Kaatumisen jälkeen ministeriöissä on alettu pohtia, olisiko jokin muu malli toimivampi.

TEM:n mielestä esimerkiksi osaamisen lisääminen kaipaa uutta vauhtia ja siinä uusi virasto voisi toimia nykyistä mallia laajemmin.

Myös YM tarvitsi uutta suuntaa, sillä lähes valmis lupa- ja valvontavirasto Luova peruuntui. Monialaiseen Luovaan olisi siirtynyt YM:n toimintoja.

Virastojen perustamisinto yllätti ympäristöministeriön. Sielläkin alettiin miettiä virastoa sen varalta, että muut ministeriöt kaavailivat oman hallintonsa tehtävien kahmimista virastoihin, kansliapäällikkö Hannele Pokka sanoo.

"Eihän me voida yksin elyyn jäädä", Pokka sanoo.

Häkkisen mukaan siiloutuminen veisi kehityksen väärään suuntaan. Esimerkiksi ympäristöasioissa on ollut yhden luukun tavoite, jossa kaikki palvelut saa samasta paikasta. Se menetettäisiin.

Pokan mielestä sektorivirastot ovat vanhanaikaisia.

"Sitä aika monet ministeriöt nyt suunnittelevat. En usko, että kaikki saavat omaa virastoja, vaikka siihen näyttää olevan vahvoja trendejä", Pokka sanoo.

"Mutta näillä suunnitelmilla valtion aluehallinto häviää", hän jatkaa.

Virastot ovat vasta ministeriöiden suunnitelmissa. Niistä on kerrottu ministeriöiden virkamiesjohdon mielipidepapereissa seuraavan hallituksen ohjelmasta. TEM:n näkemyksen on allekirjoittanut kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Lopulliset päätökset tekevät poliitikot. Politiikassa on kuitenkin valtatyhjiö, sillä maakuntauudistukselle ei ole suunnitelmissa vaihtoehtoa.

Hallitusneuvottelut vasta alkavat, joten tietoa uusista linjauksista joudutaan odottamaan. Puolueiden vastauksissa hallitustunnustelijalle ei hallintouudistukseen ole otettu kantaa.

Häkkisen mielestä poliittisesta kannatusta ei ole tietoa.

"Poliittisesta kentästä on vaikea saada tällä hetkellä näkemystä", Häkkinen sanoo.

Ely-keskukset perustettiin vuonna 2010. Niiden ideana on koota valtion palveluja yhteen paikkaan.

Alusta lähtien on väännetty siitä, miten niiden toiminnot ja resurssit jaetaan. Hallinnollisesti ne ovat TEM:n alla mutta hoitavat usean muun ministeriön tehtäviä.

Ely-keskukset ovat esimerkiksi hoitaneet viime vuoden loppuun asti MMM:n alaisten Maaseutuviraston ja Elintarviketurvallisuusviraston valvontatehtävät, muun muassa maataloustukien valvonnan. Tämän vuoden alussa virastot yhdistettiin Ruokavirastoksi.

Lue lisää

Lukijalta: Suunnitelma monialaisista maakunnista haudattiin hiljaisuudessa

Monialaiset maakunnat haudattiin hiljaisuudessa

Kaivokset pärjäävät korona-aikana, metallien hinnat pysyneet liki ennallaan – miljardi-investoinnit kolmen vuoden aikana

Ensimmäisen hakuviikon saldo: Maaseudun ja kalatalouden koronatukia on haettu ely-keskuksista noin 360