Politiikka

Andersson: Yksityistämiseen pakottavia direktiivejä on syytä karsia

Vasemmistoliiton puheenjohtaja pyrkii luomaan ilmastotyöpaikkoja Eurooppaan.
Sanne Katainen
Li Andersson pitää Euroopan keskeisimpinä turvallisuusuhkina eriarvoistumista ja ilmastonmuutosta.

Vasemmistoliitto on lanseerannut green new deal -ohjelman, jonka avulla ratkaistaan ilmasto- ja työllisyyskysymyksiä. Ohjelma koostuu Euroopan ekologisen jälleenrakennusohjelman laatimisesta ja aggressiivisen verosuunnittelun sekä veroparatiisitalouden kitkemisestä.

"Ihmisen laittaminen voittojen edelle on meille tärkeää. Emme halua direktiivejä, jotka pakottavat yksityistämään ja kilpailuttamaan. EU:ssa on menty markkinat edellä -kärjellä, mikä heijastuu myös Suomeen", Li Andersson selventää.

EU:n maataloustukijärjestelmää puolue kehittäisi suuntaan, joka kannustaa viljelijöitä hiilensidontaan.

Tällä hetkellä maatalous nähdään päästölähteenä, mutta Anderssonin mukaan tutkimuksen ja tukemisen kautta maatalous voidaan valjastaa hiilensidonnan palvelukseen.

"Tukia pitäisi kohdistaa niin, että ne hyödyttävät aktiiviviljelijää. Tällä hetkellä ne painottuvat liikaa maan omistamiseen. Meillä pitää olla tilaa erityyppiselle maanviljelystoiminnalle myös tulevaisuudessa", Andersson näkee.

Hänen mukaansa maatalouden tutkimukseen tulisi ohjata lisää rahaa sekä kansallisella että Euroopan tasolla, jotta ilmastovaikutuksista saadaan tieteellistä näyttöä.

"Lisärahaa EU:ssa tarvitaan nimenomaan tutkimukseen ja työllisyyden hoitoon", hän linjaa.

Euroopan unionin jäsenmaksujen korotusta vasemmistoliitto ei ehdottomasti vastusta.

"Kaikkea ei voi saada. Kustannusten karsiminen ja suuremmat tuet eivät onnistu samalla kertaa. Mielestämme jäsenmaksu voi myös kasvaa, jos sitä kautta saavutetaan jotain merkittävää."

Metsäpolitiikka on vasemmistoliitolle haasteellinen kysymys. Anderssonin mielestä kyse on laajasta kokonaisuudesta, joka pitää sisällään koko maankayttösektorin. Kyse on tasapainosta, joka pitäisi saavuttaa koko Euroopan tasolla.

"EU tulee pyytämään Suomelta lisäselvitystä metsien hiilinielulaskelmista. Muun muassa laskukaavoista pitäisi olla yhtenevät käsitykset EU:ssa."

Anderssonin mielestä Euroopan keskeisimmät turvallisuusuhat ovat eriarvoistuminen niin maiden sisällä kuin jäsenvaltioiden välillä sekä ilmastonmuutos. Äärioikeiston liikehdintä kumpuaa tyytymättömyydestä hieman yllättäen nimenomaan teollisuuspaikkakunnilla eri puolilla Eurooppaa.

"Järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin kitkemiseen tarvitaan viranomaisyhteistyötä yli rajojen. Ja sitä tehdään jo."

Maahanmuuttoa Andersson ei halua määrittää ongelmaksi. Ihmisten liikkuminen on hänen mukaansa kytköksissä maailmanpolitiikkaan.

"Tällä hetkellä Euroopassa on käynnissä kilpajuoksu kohti pohjaa. EU-maat yrittävät siirtää vastuuta toinen toisilleen. Mielestäni turvapaikan hakemista koskevat lait pitäisi pyrkiä harmonisoimaan ja painopistettä siirtää kohti pakolaiskiintiöitä."

Puolustusyhteistyöhön vasemmistoliitossa suhtaudutaan kriittisesti.

"Koska puolustukseen liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia, on vaikea tietää, mistä niissä on kyse. Kustannussäästöjen hakeminen yhteisillä hankinnoilla on järkevää, mutta emme halua kansallisen liikkumavaran puolustuskysymyksissä kapenevan."

Lue lisää

Opetusministeri Li Andersson: Etäopetuksen oltava viimeinen vaihtoehto kontaktien rajoittamiseksi

Sisäiset blokit repivät hallitusta

MT-kysely: 44 prosenttia suomalaisista pitää EU:n elvytyspakettiin osallistumista viisaana – maaseutukunnissa enemmistö vastustaa pakettia

Andersson jyrähtää työnantajille: Jos vähimmäispelisääntöjä ei turvata yleissitovuudella, se pitää tehdä lailla