Ville Niinistö: "Suomi ylittää lannan takia ammoniakkipäästörajat" – vaalipaneelissa huudeltiin ravinnesanktioiden perään - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

Ville Niinistö: "Suomi ylittää lannan takia ammoniakkipäästörajat" – vaalipaneelissa huudeltiin ravinnesanktioiden perään

Sirpa Pietikäinen haluaisi Itämerestä erityisalueen, jossa vallitsisivat tiukennetut päästörajat.
Pentti Vänskä
Kasvi- ja eläintuotanto pitäisi vihreiden Ville Niinistön mukaan sovittaa yhteen lannan kierrätyksen tehostamiseksi.

60 prosenttia kuluttajan ravinnejalanjäljestä tulee ravinnosta. Asiaa korostettiin keskustelun pohjiksi John Nurmisen säätiön eurovaaliehdokkaille järjestämässä Miten EU:ssa suojellaan Itämerta -tilaisuudessa tiistaina Helsingissä.

Ehdokkaille esitettiin väittämä, että "Itämeren suurin uhka on ruoka lautasellasi."

Meppiehdokkaista eri mieltä olivat keskustan sitoutumaton ehdokas, MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen ja perussuomalaisten Laura Korpinen.

Kemppaisen mielestä maatalous on ratkaisu, eikä syyllinen. Hän mainitsi, että suurin uhka ovat yhä jo pohjassa valmiina olevat ravinteet, jotka lähtevät liikkeelle muun muassa suolapulssien myötä.

Korpinen nimesi suurimmaksi uhaksi ihmisen, jonka pitäisi kierrättää lanta biokaasuksi ja lannoitteeksi.

Vihreiden Ville Niinistö liputtaa kasvipainotteisen maataloustuotannon, kierrätyslannoitteiden käyttöön velvoittamisen ja hiilensidonnan puolesta.

"Ei pidä syödä naudanpihviä koko ajan, jos halutaan Itämeri kuntoon."

Kasvi- ja eläintuotanto pitäisi Niinistön mukaan sovittaa yhteen lannan kierrätyksen tehostamiseksi.

"Suomi ylittää lannan takia myös ammoniakkipäästörajat EU:ssa, mikä on merkittävä ongelma."

Ehdokkaista moni nosti esiin cap-tukiuudistuksen tärkeyden. Niinistön mukaan tukea on kohdistettava muun muassa parhaisiin viljelykäytäntöihin ja kalteville pelloille.

Hän uskoo, että Itämeren sisäiseen kuormitukseen paras lääke on paitsi ravinnevalumien vähentäminen, myös kalastuspolitiikka. Syömällä särkikaloja saadaan petokalojen, planktoneiden ja levän määrää tasapainotettua.

Niinistö kaipaa myös rajoja fosforilannoitteiden käytölle. Liikaa päästäville alueille voitaisiin määrätä sanktioita. Niinistö piikitteli myös MTK:ta, koska hänen mielestään viljelijöiden edunvalvonta on juuttunut vaatimaan yhtäläisiä tukia kaikille viljelijöille. Itämeri janoaa kohdentamista.

Niinistön mielestä Suomen ja EU:n ei pitäisi enää tukea kunnostusojituksia, vaan ennallistaa soita.

Kokoomuksen Sirpa Pietikäisen mielestä jätevesidirektiiviä pitäisi tiukentaa Itämerellä, jotta jätevesien puhdistusteho paranisi. Moni jäsenmaista vastustaa sitä.

Pietikäinen toivoo, että Itämerestä saataisiin PSSA-erityisalue, jossa lisättäisiin budjettirahoitusta kuormituksen hillitsemiseksi. Siten esimerkiksi Puola velvoitettaisiin tehostamaan jätevesiensä puhdistusta. Koheesio- ja kehittämisrahoja olisi turha ruinata, jos ei noudata lakia.

Samalla myös rannikkoalueen yritysten päästölupa-arvot tiukentuisivat.

Pietikäisen mielestä viljelijät voisivat saada lisätukea, jos he noudattaisivat kestävintä mahdollista lannoitemallia. Liian suurista lannoite- ja valumamääristä tulisi puolestaan sanktioita.

Pietikäinen haluaisi EU:hun ruokakomissaarin, joka edesauttaisi ympäristöystävällisen ruokavalion toteutumista: luomua, lähiruokaa, kauden kasviksia ja järvikalaa.

Silvia Modig vasemmistoliitosta nosti esiin Puolan rehottavan salakalastuksen. Maataloustuista hän toivoo sellaisia, että ne aidosti kannustavat siirtymään parempiin tekniikoihin ilman syyllistämistä.

"Itse kannattaa Suomessa luoda parhaat keinot ja myydä ne muille."

Kemppainen nosti hiilensidonnan maaperään tärkeimmäksi keinoksi suojella sekä Itämerta että ilmastoa. Taloudellisessa ahdingossa elävät viljelijät voisivat saada siitä kaivattua lisätienestiä. Hän mainitsi myös biokaasun tuotannon edistämisen yhtenä askeleena lähemmäs lannan tehokkaampaa hyödyntämistä ja kierrätystä.

Lue lisää

Tuttu syyllinen taas tuomiolla

Itämeri, sinilevä ja syntipukki

Sinilevän torjunta ei saa unohtua talveksi

Mepit näkevät EU:n elvytyksen molemmat puolet – "Riskinä on, että otetaan paljon lainaa ja sitten hämärtyy, mihin lainaa käytetään"