Tutkija korjaa Ville Niinistön ammoniakkipuheita: "Suomi on saavuttanut ammoniakkipäästökaton ja vähentänyt lannan päästöjä" - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Politiikka

Tutkija korjaa Ville Niinistön ammoniakkipuheita: "Suomi on saavuttanut ammoniakkipäästökaton ja vähentänyt lannan päästöjä"

Lannan päästöt ovat vähentyneet, koska eläimiä on vähemmän ja maatiloilla torjutaan typen hävikkiä.
Anne Anttila
Tuotantoeläinten määrän vähentyminen on leikannut myös ammoniakkipäästöjä Suomessa.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Sari Luostarinen oikoo vihreiden eurovaaliehdokkaan Ville Niinistön käsitystä Suomen ammoniakkipäästöistä. Niinistö sanoi John Nurmisen säätiön järjestämässä vaalipaneelissa tiistaina, että Suomi ylittää lannan takia ammoniakkipäästörajat EU:ssa, mikä on merkittävä ongelma.

Luostarisen mukaan Suomi on saavuttanut ammoniakkipäästökaton ja vähentänyt lannan päästöjä.

Suomen ympäristökeskus Syke arvioi kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa, että Suomi on jo vuodelle 2020 asetetun päästökattonsa saavuttanut ja peruslinjan mukaisella kehityksellä saavuttaa myös vuoden 2030 päästövähennysvelvoitteen.

"Lannasta aiheutuvien päästöjen vähentyminen on saavutettu osin eläinmäärän vähenemisen ja osin maatilojen typen hävikkiä vähentävien toimien laajemman käyttöönoton myötä. Toimenpiteitä tulee jatkaa ja niiden käyttöä edelleen laajentaa, jotta päästöarvio tulevaisuudelle toteutuu ja Suomi saavuttaa velvoitteensa", Luostarinen sanoo.

Suomen ammoniakkipäästöistä 90 prosenttia tulee maataloudesta, pääasiassa lannan käsittelystä ja levityksestä. Suomi on sitoutunut vähentämään ammoniakkipäästöjä Kaukokulkeutumissopimuksen Göteborgin pöytäkirjan ja EU:n päästökattodirektiivin asettamin velvoittein.

Ammoniakki on helposti haihtuva typenyhdiste, jolla on monia haitallisia ympäristövaikutuksia; muun muassa happamoituminen, maa- ja vesiympäristöjen rehevöityminen sekä terveydelle haitallisten partikkelien muodostuminen. Se on myös ihmiselle ja eläimille haitallinen hengitettynä.

Lue lisää:

Ville Niinistö: "Suomi ylittää lannan takia ammoniakkipäästörajat" – vaalipaneelissa huudeltiin ravinnesanktioiden perään

Lue lisää

Mepit näkevät EU:n elvytyksen molemmat puolet – "Riskinä on, että otetaan paljon lainaa ja sitten hämärtyy, mihin lainaa käytetään"

EU:n tavoitteet monimuotoisuudesta saavat sekä huutia että kiitosta: "Esitys turvemaiden suojelemiseksi on Suomen näkökulmasta hankala"

Lannoitteet halvempia kuin vuosi sitten

EU-parlamentti haluaa kiristää unionin suojelutavoitetta – Kolmasosa suojeltava 2030 mennessä, päätöslauselma sanoo