Politiikka

EU onnistui viime vuonna laskemaan energian käytön päästöjään, Suomen päästöt nousivat

Suomi oli yksi kahdeksasta EU-maasta, joilla energian käytön hiilidioksidipäästöt nousivat. Keskimäärin EU:ssa päästöt laskivat.
Kari Salonen
Suomen päästöt kasvoivat hieman vuodesta 2017.

Euroopan komission alustavien tietojen mukaan EU:n jäsenmaiden fossiilisten polttoaineiden käytön hiilidioksidipäästöt laskivat viime vuonna 2,5 prosentilla verrattuna vuoteen 2017.

Suomella kehitys näyttää kuitenkin EU-komission tilastojen mukaan päinvastaista, kun ne kasvoivat Suomessa noin kahdella prosentilla.

Eurostatin ensimmäisten arvioiden mukaan päästöt laskivat eniten Portugalissa, Bulgariassa, Irlannissa, Saksassa ja Hollannissa, kun taas päästöt kasvoivat viime vuonna muun muassa Latviassa, Maltalla, Virossa, Luxembourgissa ja Suomessa.

Jäsenmaista suurimmat päästöt tulivat maista, joissa energiantuotanto nojaa kivihiileen, eli Saksasta ja Puolasta. Niiden päästöt itsessään kattoivat yli 30 prosenttia EU:n vuoden 2018 päästöistä.

Suomen päästöt olivat 1,3 prosenttia kaikista EU:n hiilidioksidipäästöistä, joka tuli energian käytöstä.

EU tavoittelee, että sen päästöt vuonna 2030 ovat 40 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC muistuttaa, että tavoite ei kuitenkaan ole tarpeeksi kunnianhimoinen, jos EU haluaa rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaan.

EU:n ilmastotavoitteeseen on tähdätty muun muassa nostamalla uusiutuvan energian tavoitetasoa, asettamalla energiatehokkuusvaatimuksia ja autoille hiilidioksidipäästörajat. Liikenteen osuus EU:n kokonaispäästöistä oli noin neljännes.

Komission mukaan EU:n pitkän aikavälin ilmastotoimet on rakennettava siten, että EU saavuttaa hiilineutraalisuuden ennen vuotta 2050.

EU-jäsenmaiden osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä on noin 10 prosenttia. Valtaosa niistä tulee energiantuotannosta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Rakentamisen päästökeskustelu mustavalkoista

Maaseutuko on kaikkeen syyllinen?

Tämä suomalainen terästehdas päästää enemmän kuin lentoliikenne ja melkein yhtä paljon kuin maatalous – vetyteknologian odotetaan nollaavan tuotannon päästöt