Politiikka

Tässä ovat suomalaisten mielestä tulevan hallituksen tärkeimmät asiat: Yli puolet kantaa huolta maaseudun ja haja-asutusalueiden ongelmista

Suomalaisten toivelistan kärjessä ovat kuitenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidon saannin ja koulutuksen voimavarojen turvaaminen.
Jarkko Sirkiä
Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että maaseudun sekä haja-asutusalueiden ongelmien helpottamista pitäisi painottaa tulevan hallituksen työssä.

Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista nostaa maaseudun ja haja-asutusalueiden ongelmien helpottamisen tulevan hallituksen tärkeimpien asioiden joukkoon.

Suomalaisten toivelistan kärjessä ovat kuitenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidon saannin ja koulutuksen voimavarojen turvaaminen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden hoidon saantia tulevan hallituksen toiminnassa haluaa painottaa 71 prosenttia vastaajista. Koulutuksen voimavarojen turvaamisen puolesta liputtaa 70 prosenttia vastaajista.

Maaseudun ja haja-asutusalueiden ongelmien helpottamista enemmän suomalaiset haluavat painottaa tulevan hallituksen työssä myös muun muassa rikollisuuden torjuntaa, julkisten palveluiden uudistamista tai tehostamista sekä sosiaaliturvan väärinkäytön estämistä. Rikollisuuden torjunnan valitsi 65 prosenttia, julkisten palveluiden uudistamisen tai tehostamisen myös 65 prosenttia ja sosiaaliturvan väärinkäytön estämisen 63 prosenttia vastaajista.

Kolmannessa ryhmässä ovat kuntien talouden ja palveluiden turvaaminen, energian saannin turvaaminen, maaseudun ja haja-asutusalueiden ongelmien helpottaminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Kuntien talouden ja palveluiden turvaamisen puolesta liputtaa 57 prosenttia vastaajista, energian saannin turvaamisen puolesta 56 prosenttia ja maaseudun sekä haja-asutusalueiden ongelmien helpottamisen puolesta siis 55 prosenttia suomalaisista. Vain hieman perässä tulee ilmastonmuutoksen torjunta, jonka valitsi 54 prosenttia vastaajista.

Vähiten suosittuihin hallituksen toiminnassa painotettaviin asioihin lukeutuu kyselyn mukaan julkisten palveluiden ulkoistaminen, jota kannattaa vain 15 prosenttia vastaajista. Toisaalta lähes puolet eli 47 prosenttia kyselytutkimukseen vastaajista on sitä mieltä, ettei julkisten palveluiden ulkoistamista pidä edistää. Suosittua kyselytutkimuksen mukaan ei myöskään ole ulkomaalaisten maahanmuuton kannustaminen, sillä 39 prosenttia painottaisi sitä hallitustyöskentelyssä aiempaa vähemmän.

Suomalaisten mielipiteet ovat muuttuneet hieman vuoden 2015 tilanteesta. Silloin esimerkiksi luonnon ja ympäristön suojelun painottamista piti tärkeänä 44 prosenttia suomalaisista. Nyt luonnon ja ympäristön suojelun painottamista pitää tärkeänä 54 prosenttia vastaajista.

Kansalaistutkimuksessa suomalaisilta tiedusteltiin kaikkiaan 41 asiasta, miten tulevan hallituksen tulisi painottaa niitä.

Kantar TNS Oy:n toteuttaman kyselytutkimuksen tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 18.-25.4.2019. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 039. Vastaajat edustavat maamme 18–79 -vuotiasta väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimukseen pääset tutustumaan tarkemmin tästä.

Lue lisää