Politiikka

Anna-Maja Henriksson: "Ihmiskauppaan on puututtava"

RKP pitää aggressiivista Venäjää turvallisuusuhkana Euroopalle.
Maija Partanen
"EU on maailman parhaiten onnistunut rauhanhanke", muistuttaa Anna-Maja Henriksson.

Ruotsalaisen kansanpuolueen mielestä maanviljelyn kannattavuuteen pitäisi etsiä ratkaisuja nykyistä johdonmukaisemman politiikan avulla. Viljelyn pitää olla mahdollista myös Suomessa. Jatkossa jäsenvaltiolla voi olla suurempi päätäntävalta maataloustukien käytössä.

"Ymmärtääkseni komissio on lähtenyt siitä, että tukiin kaavaillaan suurempaa kansallista liikkumavaraa", selittää RKP:n puoluejohtaja Anna-Maja Henriksson.

"Tavoitteena on myös karsia byrokratiaa. Yrittäjän pitää voida keskittyä varsinaiseen työhönsä ilman liiallista hallinnollista taakkaa."

Metsäpolitiikan Henriksson katsoo kuuluvan kansallisiin käsiin. "Metsäalan tietotaito on meillä maailman huippuluokkaa ja se voi olla myös vientituote", hän näkee.

Kysymykselle siitä, pitäisikö EU:n jäsenmaksuosuutta kasvattaa, jotta saataisiin turvattua maatalous- ja aluetuet, RKP näyttää vihreää valoa.

"Meidän pitää sietää se, että maksu kasvaa jonkin verran. Kyse ei ole suuresta korotuksesta."

Euroopan unionista puhuttaessa on hyvä palata sen synnyn perimmäiseen syyhyn.

"EU on meille tärkeä nimenomaan rauhaa ja vakautta takaava tekijä. Usein sitä pidetään itsestään selvyytenä, mutta sitä se ei ole. Kaikki jäsenvaltiot ovat pieniä yksin, yhdessä olemme vahvempia."

Henrikssonin mielestä luottamuksen vahvistaminen EU-maiden välillä on tärkeää. Se tapahtuu yhteisiä pelisääntöjä luomalla.

"On tärkeää uskaltaa puhua väärinkäytöksistä ja korruption aiheuttamista ongelmista Euroopassa. Jokaisen jäsenmaan on toimittava, niin kuin lupaavat."

"Muun muassa Unkarissa ja Puolassa ei kunnioiteta oikeusvaltio-periaatetta. Meidän on pidettävä huolta siitä, että Euroopassa toimii riippumaton tuomioistuinlaitos. Jos tätä periaatetta rikotaan, ei voida enää puhua demokratiasta."

"Suomen on pystyttävä pitämään demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia EU:n agendalla."

Heinäkuussa alkavalla puheenjohtajuuskauteen Henriksson suhtautuu toiveikkaasti.

"Voimme olla kokoamme suurempi vaikuttaja EU-areenoilla. Meillä on hyvät kansainväliset suhteet ja meihin luotetaan."

Euroopan läpi virrannut maahanmuuttoaalto ja sen mukanaan tuoma kuohunta on RKP:n mielestä globaali ongelma. Nämä ihmiset lähtevät toivottomia olosuhteita pakoon.

"Enemmän töitä pitää tehdä sen eteen, että taakkaa jaetaan paremmin. Tilanne on valtava haaste Kreikan ja Italian kaltaisille maille, joihin turvaa hakevat ihmiset rantautuvat. Meidän ei pidä olla välinpitämättömiä", hän muistuttaa.

"EU tarvitsee uuden järjestelmän. Emme voi hyväksyä, että ihmisiä hukkuu Välimereen. Helppoa vastausta näihin kysymyksiin ei ole."

Erityisen huolestuttavaa Henrikssonin mielestä on tilanteen kylkiäisenä leviämään päässyt ihmiskauppa. Hänen mielestään on käsittämätöntä, kuinka paljon nuoria tyttöjä ja naisia joutuu ihmiskaupan uhreiksi nykypäivän Euroopassa.

"Nämä asiat liittyvät toisiinsa. On naisten tehtävä pitää asiaa esillä. Miehet eivät sitä jostain syystä tee."

Yhtenä Euroopan turvallisuusuhkana Henriksson pitää aggressiivista Venäjää. Sen vastaisista pakotteista ei hänen mielestään ole varaa luopua.

"Kaikki mikä aiheuttaa sekaannusta ja epävakautta Euroopan sisällä, tapahtuu Venäjän hyväksi. Myös siksi sisäiset asiat kuten populismin kasvu ja muiden ääriliikkeiden nousu ovat uhkia.

RKP haluaa olla rakentamassa kansalaisten Eurooppaa. Työ ei ole ollut turhaa.

"Voidaan sanoa, että EU on maailman parhaiten onnistunut rauhanhanke."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ruotsalainen kansanpuolue–keskusta 2–0

Oikeusministeri Henriksson: on syytä laatia suunnitelma siitä, mitä isojen veneiden kuljettajilta vaaditaan – "En kuitenkaan usko, että veneajokortti kaikille on tarkoituksenmukainen"

"Olin vähän reissussa tuossa" – perussuomalaisten Hakkarainen ja RKP:n Schauman eivät tehneet vaalirahoitusilmoituksiaan ajoissa