Politiikka

Teitä kunnostetaan tänä vuonna edellisiä vuosia vähemmän – huonokuntoisten teiden ennustetaan lisääntyvän

Maanteitä päällystetään noin 1 500 kilometriä eli 40 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.
Jaana Kankaanpää
Tänä kesänä ei ole mahdollista kuin korkeintaan säilyttää vilkkaimman tieverkon kunto nykyisellään.

Tämän vuoden päällystyskauden työt ovat käynnistyneet ja ensimmäisiä kohteita on saatu jo valmiiksi Etelä-Suomessa.

Päällystettyjen maanteiden korjaamiseen on tänä vuonna käytettävissä noin 105 miljoonaa euroa. Tästä noin 30 prosenttia kuluu tiemerkintöihin ja huonokuntoisten päällysteiden paikkaamiseen.

Tämän hetken arvioiden perusteella maanteitä tullaan päällystämään tänä vuonna noin 1 500 kilometriä. Ennusteen toteutuessa päällystysmäärä olisi lähes puolet pienempi kuin keskimäärin viimeisen 10 vuoden aikana. Lopulliseen päällystysmäärään vaikuttaa oleellisesti asfalttipäällysteen yhtenä pääraaka-aineena käytettävän bitumin hinta.

Päällysteen huonosta kunnosta varoittavia liikennemerkkejä ja sen takia alennuttuja nopeusrajoituksia joudutaan todennäköisesti asettamaan yhä useammin. Varsinkin alemmalla tieverkolla olisi monin paikoin tarvetta päällysteen uusimisen yhteydessä korjata myös tien rakennetta, mutta tänä kesänä ei ole mahdollista kuin korkeintaan säilyttää vilkkaimman tieverkon kunto nykyisellään.

"Merkittävästi vähentyvät päällystysmäärät ennakoivat päällystevaurioiden ja paikkaustarpeen lisääntymistä jo ennalta huonokuntoisilla ja iäkkäillä tienpinnoilla. Huonokuntoisten teiden ennustetaan lisääntyvän tänä vuonna 600 kilometrillä", kertoo tieliikennejohtaja Pekka Rajala Väylästä.

Väylä on tehnyt hankkeista kartan, johon on koottu myös tietoa tämän vuoden päällystystöistä. Lisäksi vuoden 2019 tietöistä on tehty erillinen kartta. Karttoja päivitetään jatkuvasti päällystysohjelmien tarkentuessa.

Traffic Management Finlandin Liikennetilannepalvelusta tienkäyttäjät voivat tarkistaa milloin tahansa käynnissä olevat päällystystyöt muiden tietöiden ja häiriöiden ohella.

Liikennepalvelu löytyy täältä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lohipolitiikka tavoitteet ja todellisuus ristiriidassa

Suupohjan rata sai vuoden jatkoajan Väylä-virastolta

Teiden suolaus lisää turvallisuutta