Politiikka

SDP:n Antti Rinne kannattaa puolustusyhteistyötä, mutta ei usko EU-armeijaan

EU:n arvopohjan mureneminen huolestuttaa Antti Rinnettä. Hän haluaisi perustaa Eurooppaan superyliopiston.
Jaana Kankaanpää
”Suomen täytyy toimia sekä EU:n puheenjohtajana että EU:n rahoituskehystä valmistellessa niin, että meidän kansalliset intressimme voidaan turvata. Se tarkoittaa, että jos hallitus meidän varaan muodostuu, se tulee tekemään kaiken järkevän sen suhteen, että maatalous voi kehittyä”, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

Työelämän kehittäminen, koulutus ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parantaminen nousevat SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen ajatuksissa kärkeen EU-vaaleissa.

Hyvin perinteisiä demari­tavoitteita siis.

”Yhdessä sovittu vähimmäistaso sosiaaliturvaan, jotta köyhyyttä Euroopassa voidaan vähentää. Kaikissa maissa säällinen palkkataso”, Rinne kertoo puolueen tavoitteista MT:n EU-vaalihaastattelussa.

Demariaiheiden ulkopuolelta, kuten maataloudesta tai hiilinieluista, Rinne puhuu hyvin yleisesti.

”Viljelijöille täytyy syntyä luottamus siihen, että on turvallista kehittää omaa elinkeinoa. Se tarkoittaa, että tukipolitiikan täytyy olla vakaata ja ennustettavaa.”

”Jos hallitus meidän varaan muodostuu, se tulee tekemään kaiken järkevän sen suhteen, että maatalous voi kehittyä”, hän jatkaa.

Tarkoittako se tukipolitiikassa sitten sitä, että Rinne kannattaa Suomen EU-jäsenmaksun nostamista vai tukien kansallisen osuuden nostamista?

”En osaa sanoa tällä hetkellä, kumpi on järkevämpi tapa.”

Maatalouden pohjaa hän leventäisi esimerkiksi biokaasun avulla.

Kaikkien EU-maiden on osallistuttava hiilinielujen kasvattamiseen. Päästökaupan laajentaminen kattamaan hiilinielut on Rinteen mielestä harkinnan arvoinen ajatus.

”Tarvitaan yhtenäistä nielupolitiikkaa, joka rakentuu siten, että turvataan metsien käyttö ja metsäteollisuuden raaka-aine ja samalla pystytään vastaamaan sitoumuksiin vähentää hiilipäästöjä.”

Konkreettisin ehdotus liittyy arvonlisäveroon. Sitä voisi käyttää suuntaamaan kulutusta ympäristön kannalta hyviin tuotteisiin. Sillä voisi myös ohjata kulutusta vähemmän hiilipäästöjä tuottaviin tuotteisiin. Rinne puhuu kestävän kehityksen arvonlisäverosta.

Nykyisin EU:n jäsenmaat saavat valita rajoitetusti, minkä tuotteiden alvia alentavat. Suomessa ruualla on nyt yleistä 24:ää prosenttia kevyempi verokanta. Ruuan alv on 14 prosenttia.

”EU:ssa on pohdittu jo aiemmin, että alempia alv-kantoja voisi käyttää joustavammin.”

Alv voisi toimia myös kannustimena ostaa EU:n korkeat laatuvaatimukset täyttävää ruokaa. Sillä olisi siis alempi alv kuin heikommilla standardeilla tuotetulla tuontiruualla.

Rinteen mielestä EU:ssa voidaan kehittää puolustusyhteistyötä.

Esimerkiksi yhteisten hankintojen, harjoittelun ja puolustusinfran kehittämisessä on paljon mahdollisuuksia.

”Mutta en usko yhteiseen eurooppalaiseen armeijaan, enkä pidä sitä erityisen hyvänä ideana. Suomen intressi on huolehtia, että oma puolustuskyky pysyy uskottavana.”

EU:n arvopohjan mureneminen huolettaa.

”Se on vakavalla tavalla vaarantunut Puolan, Unkarin ja osin muittenkin valtioitten linjausten perusteella. Sananvapaus ja demokratia kulkevat yhdessä”, Rinne sanoo.

”On todella huolestuttavaa, että näistä ollaan valmiita tinkimään.”

Siksi Rinne näkee koulutuksen ja sosiaalipolitiikan tärkeänä.

”EU pitää saada kulkemaan siihen suuntaan, että oikeusvaltioperiaatteet, demokratia ja tasa-arvo ovat niitä asioita, joilla ohjataan Euroopan tulevaisuutta. Tässä keskustelussa voi pärjätä vain, jos löytää ratkaisuja, jotka auttavat ihmisiä selviämään arjessa.”

Koulutusta ja sivistystä parantaisi Rinteen toinen konkreettinen ehdotus: eurooppalaisten yliopistojen verkosto, joka laajentaisi nykyisen Erasmus-opiskelijavaihdon tutkimukseen ja tutkijavaihtoon.

”Samalla se olisi itsenäinen toimija, jolla olisi resurssit tutkimukseen ja tutkijavaihtoon. Se olisi eurooppalainen superyliopisto, kuten Harvard Yhdysvalloissa, ja se voisi tehdä maailman megatrendeihin ankkuroituvaa tutkimusta.”

SDP EUROVAALEISSA

SDP:llä on eurovaaleissa 20 ehdokasta eli täysi lista. Väistyvässä parlamentissa heillä on kaksi jäsentä, joista Liisa Jaakonsaari luopuu.

Ehdokkaissa ei ole yhtään kansanedustajaa, mutta yksi meppi, Miapetra Kumpula-Natri.

Euroopan parlamentissa SDP kuuluu toiseksi suurimpaan puolueeseen, Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmään. Sillä on 189 paikkaa 751 paikasta.

Puheenjohtaja on Antti Rinne vuodesta 2014 lähtien. Rinne on syntynyt vuonna 1962 ja hän on ollut kansanedustaja vuodesta 2015. Vetää tällä hetkellä hallitusneuvotteluja hallitustunnustelijana. Asuu Mäntsälässä. Koulutukseltaan lakimies.

Jaana Kankaanpää
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Työllisyyteen panostaminen on tulevaisuuspolitiikkaa

Puolueiden kesäkokoukset alkavat – bongaa ministeri torilla

Kansalta vaimeaa hyväksyntää Rinteelle – keskustan äänestäjät huomattavasti muita hallituskumppaneita varautuneempia