Politiikka

Kaikkonen ja Vanhanen puolustavat Sipilää – "Mainettaan parempi"

Vanhasen mukaan Sipilä piti eduskuntaryhmän hyvin kärryillä keskeneräisistä asioista, kirjoittaa Suomenmaa.
Pekka Fali
Antti Kaikkonen tukee puheenjohtaja Juha Sipilää.

Keskustan kansanedustajat Antti Kaikkonen ja Matti Vanhanen puolustavat MT:n jutussa kritisoitua puheenjohtaja Juha Sipilää.

Kaikkonen kuvailee Sipilää ilmaisulla "mainettaan parempi" ja antaa Sipilälle tukensa. Muuten hän ei kommentoi aihetta.

Kaikkonen oli viime vaalikaudella keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Moni MT:n juttuun haastatelluista oli hänen johtamassaan ryhmässä.

Van­ha­sen mu­kaan Si­pi­lä piti erit­täin ak­tii­vi­ses­ti yh­teyt­tä edus­kun­ta­ryh­mään koko pää­mi­nis­te­ri­kau­ten­sa ajan ja kertoi ryhmälle luottamuksellisia ja keskeneräisiä asioita, kirjoittaa Suomenmaa.

"Olem­me saa­neet tie­toa vai­kei­den­kin ky­sy­mys­ten neu­vot­te­lu­ti­lan­tees­ta hal­li­tuk­sen si­säl­lä", Vanhanen kertoi lehdelle.

Se kertoo Vanhasen mukaan luottamuksesta puheenjohtajan ja eduskuntaryhmän välillä.

Vanhanen uskoo ristiriitojen syntyvän siitä, että kan­sa­ne­dus­ta­jien toi­vo­mat asi­at välttämättä ole hal­li­tu­soh­jel­mas­sa, ei­kä nii­hin siten ole va­rat­tu ra­haa.

Vanhanen oli keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja ennen Kaikkosta.

Lue myös:

Sisäpiiri kertoo pelon ilmapiiristä Juha Sipilän keskustassa: "Ryhmässä joutui sivuraiteelle, jos uskalsi esittää pientäkään arvostelua"

Alexander Stubb kommentoi Sipilä-kritiikkiä: "Nimettömät selkäänpuukottajat ovat yksi politiikan vastenmielisimmistä ilmiöistä"

Suomenmaan juttu:

Matti Vanhanen: Sipilän ja edus­kun­ta­ryhmän välillä oli poik­keuk­sel­linen luottamus – ”Vastaavaan on hyvin harvoin pystytty”

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puolueet eivät osaa perhepolitiikkaa

Katri Kulmuni kommentoi MT:n perhekyselyä: "Antaa paljon kirittävää keskustalle"

Keskustan kansanedustaja ihmettelee perussuomalaisten asennetta "pitsan- ja kebabinpaistajia" kohtaan