Politiikka

Suomen 21 suurimman kaupungin kaupunginjohtajat: Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu nopeimmin kuntapohjaisesti

Kaikki voimavarat tulee keskittää palveluiden, ei hallinnon kehittämiseen.
Pekka Fali
Arkistokuva Oulunkaaren kuntayhtymän Iin terveyskeskuksesta.

Suomen 21 suurimman kaupungin kaupunginjohtajat ovat huolissaan tulevan hallituksen kaavailuista jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista maakuntamalliin pohjautuen.

Hallitusneuvotteluissa esillä ollut 18 maakunnan malli sisältää suuren riskin siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen jää tulevallakin hallituskaudella vain haaveeksi ja aika menee uusien rakenteiden suunnitteluun.

Iso riski on myös se, että uusikin jättiuudistus kaatuu joko poliittisiin tai lainsäädännöllisiin haasteisiin, todetaan tiedotteessa.

"Palveluiden suurimpia ongelmia ei ratkaista perustamalla uusia hallinnontasoja eikä rahoituksen ongelmia ratkaista maakuntaverolla."

Maakunta- ja kuntasektorin välisten sote-tuotantovastuiden valinnaisuus toisi lisää vaikeutta palveluiden integraatioon ja rahoitusjärjestelmään.

Ongelmia tulisi lähestyä teoreettisten ja tasapäistävien mallien sijaan konkreettisilla, nopeasti toimeenpantavilla ratkaisuilla.

Kaupunginjohtajat toistavat kantansa siitä, että uuden hallituksen tulee keskittyä sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntapohjaiseen uudistamiseen, ilman laajamittaista ja muita toimialoja koskevaa hallinnon uudelleen järjestämistä.

Uudistamista tulee tehdä asukkaiden tarpeet edellä ja alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen. Nämä tavoitteet toteutuvat parhaiten, mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu säilyy kunnilla tai kuntayhtymillä.

Kaupunginjohtajat ovat pettyneitä siihen, että hallitusneuvottelijat ovat jälleen sivuuttaneet kaupungeissa jo tehdyn kehittämistyön sekä kaupunkien merkityksen, kyvyn ja motivaation löytää itse ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen.

Lue lisää