Politiikka

Hallitus lähtee ilmastotalkoisiin, tavoitteena hiilineutraali Suomi

MTK:n odotukset tänään julkistettavan hallitusohjelman maa- ja metsätalouspainotusten osalta ovat korkealla.
Petteri Kivimäki
Puurakentamisen edistäminen osuu yhteen hallituksen ilmastotavoitteiden kanssa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu kunnianhimoisia tavoitteita ilmaston osalta. Iltalehden julkaiseminen tietojen mukaan luvassa on haittaverojen kiristyksiä. Virallisesti hallitusohjelma julkaistaan tänään maanantaina.

"Ilmastoasioiden suuri paino oli nähtävissä jo ennen vaaleja. Ne eivät siis tulleet yllätyksenä", toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Hallituksen tavoitteena on, että Suomesta tulee ensimmäinen fossiilivapaa teollisuusmaa. Tavoite on vuodessa 2035.

Ilmastopainotus ja oppivelvollisuuden pidentäminen maksavat. Valtio tarvitsee siis lisää verotuloja ja lainaa.

Se huolettaa Marttilaa.

"Olen huolissani hallituksen talouspolitiikan kestävyydestä. Ilman kasvua ilmastotavoitteiden toteuttaminen ei ole realistista."

Veronkiristysten painopiste on haittaveroissa, mikä tarkoittaa, että ainakin tupakan, sokerin ja bensan hinta nousee. Korotusten vastapainoksi pienituloisille on luvassa veronkevennyksiä.

Erityisen tärkeänä Marttila pitää sitä, että hallitus saisi teollisuuden investoinnit kasvuun. "Se olisi pitänyt nostaa yhdeksi kärkitavoitteista."

Hallitusohjelman maatalousosuudesta nousevat esille kannattavuus ja eläinten hyvinvointi.

"MTK:n odotukset hallituksen maatalousohjelman osalta ovat korkealla. Maatalouden heikko kannattavuus on ollut neuvottelijoilla tiedossa", Marttila toteaa.

Marttilan mukaan nykyisestä maatalouden tukitasosta ei voi tinkiä eikä maatalouden kustannuksia voi kasvattaa.

Hallitusohjelma näyttää, että järjestön viesti on mennyt läpi. Se lupaa turvata maatalouden tukitasot ja, että maataloudelle ei aiheuteta lainsäädännöllä lisäkustannuksia ilman kompensaatiota maatalousyrittäjille.

Tavoitteena on jatkaa Etelä-Suomen kansallista tukea, paikata ympäristökorvauksen vaje ja varmistaa uusien luomusitoumusten rahoitus sekä turvata investoinnit Makeran pääomituksella.

EU:n rahoituskehyksiin Suomi hakee nykytasoista maatalousbudjettia.

Myös Marttilan toive viljelijän markkina-aseman vahvistamisesta on kuultu.

Elintarvikkeiden vientiä on tarkoitus kasvattaa ja samalla tavoitteena on kotimaisen ruuan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa.

Lisää toimeentulomahdollisuuksia maatiloille tarjoaa hajautettu bioenergian tuotanto. Se voidaan nitoa osaksi ilmastopolitiikkaa.

Metsän osalta kärjessä on metsien hoidosta, kasvukyvystä ja terveydestä huolehtiminen. Ilmastopainotus näkyy siinä, että hallitus alkaa kehittää ohjauskeinoja ja kannustimia metsien ja maaperän hiilinielujen ja -varastojen vahvistamiseksi.

Myös monimuotoisuuden ylläpito on hallitukselle tärkeää. Siksi luonnonsuojelun ja Metso-ohjelman rahoitusta nostetaan.

Metsiin liittyen hallitusohjelmasta löytyy kirjaus myös puurakentamisen edistämisestä.

Marttila näkee linjaukset MTK:n ilmasto-ohjelman mukaisina. Siinä lähtökohtana on, että sekä hakkuita että metsien hiilensidontaa voidaan kasvattaa samaan aikaan.

Hakkuumääristä hallitusohjelmassa ei ole kirjausta. Ainespuun polttoa hallitus ilmeisesti haluaa estää.

"Saa nähdä miten tuo käytännössä onnistuu. Omana vastalauseena lämmitin saunan tavallista järeämmällä polttopuulla", toteaa Marttila.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

MTK-Keski-Pohjanmaan kokouksessa oli kiitosten aika: "Jouni Jyringin kädenjälki näkyy maakunnassa"

"Taas heräsi epäilys, onko EU menettämässä järkensä" – MTK:n Juha Marttila: "Green Dealin toteutus ontuu jo lähtötelineissä"

Green Deal otettava heti tosissaan