Politiikka

Maatalous saamassa lisärahaa 418 miljoonaa euroa

Luonnonsuojelun rahoitusta lisätään sadalla miljoonalla vuodessa.
Lari Lievonen
Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeraa pääomitetaan 25 miljoonalla eurolla vuosittain.

MT:n saamien tietojen mukaan maatalous on saamassa hallitusneuvotteluissa lisärahaa 418 miljoonaa euroa hallituskauden aikan. Osa kasvusta on kuitenkin kertaluonteista.

Hallitus valjastaa myös maataloutta ilmastotalkoisiin. Hallitusohjelman mukaan muuttuva ilmasto pakottaa ruuantuotannon varautumaan erilaisiin sää-, eläintauti- ja markkinariskeihin.

Myös maatalouden biomassojen rooli biokaasutuotannon kasvattamisessa on erittäin tärkeää.

Biokaasun ravinnekiertokorvaukseen on tulossa 20 miljoonaa euroa vuodessa. Biokaasuinvestointeihin on luvassa kertaluonteisesti 10 miljoonaa euroa.

Maaperän hyvä kasvukunto, vesitalous ja hiilensidontakyky parantavat viljelyominaisuuksia, satovarmuutta ja maatalouden sopeutumista muuttuviin luonnonolosuhteisiin.

Ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeelle rahaa on suunniteltu kertaluonteisesti 25 miljoonaa euroa.

Kestävän ruokajärjestelmän perustaksi tarvitaan terve, kannattava ja uudistumiskykyinen maatalous. Tällä hetkellä ongelmana on kannattavuuden heikkous. Yrittäjätulo heikkenee tilakoon kasvusta huolimatta.

Hallituksen yksi maataloustavoitteista on tukitasojen turvaaminen. Samalla paikataan ympäristö- ja luonnonhaittakorvauksen vaje sekä varmistetaan uusien luomusitoumusten rahoitus.

Ympäristökorvauksiin tarve on 88, luonnonhaittoihin 42 ja luomusitoumuksiin 28 miljoonaa euroa.

Maatalouden investointeja turvataan Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeran 25 miljoonan euron vuosittaisella lisäpääomituksella.

EU:n rahoituskehyksiin hallitus tavoittelee nykytasoista maatalousbudjettia. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan capin toteutuksessa tavoitteena, että tukitasot ja sitoumusten solmiminen ovat johdonmukaisia koko ohjelmakauden ajan.

Tutkimuksen rahoitukseen on tulossa lisää 20 miljoonaa.

Luonnonsuojeluun puolestaan on tulossa 100 miljoonaa euroa lisää vuodessa. Suojelua tehostetaan myös uudistamalla vapaa­ehtoisuuteen perustuvaa Metso-suojeluohjelmaa. Myös puurakentamisen edistäminen jatkuu.

Lue lisää:

Hallitus lähtee ilmastotalkoisiin, tavoitteena hiilineutraali Suomi

Maatalousministerin salkku keskustalle – uuteen hallitukseen tulee 19 ministeriä

Juttua tarkennettu 29.7. klo 14:50. 418 miljoonan euron lisärahoitus toteutuu koko hallituskauden aikana, ei vuodessa.

Lue lisää