Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen: Terrafamen kaivoksen uraanisuunnitelmia käydään läpi – aikataulusta ei vielä arvioita - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Politiikka

Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen: Terrafamen kaivoksen uraanisuunnitelmia käydään läpi – aikataulusta ei vielä arvioita

Säteilyturvakeskus on arvioinut asian säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta.
Terrafame on suunnitellut käynnistävänsä uraanin talteenoton kaivoksellaan Sotkamossa Kainuussa. LEHTIKUVA / KIMMO RAUATMAA

Ympäristö- ja ilmastoministerin Krista Mikkosen (vihr.) mukaan valtioneuvosto arvioi kokonaisuutta, kun Terrafamen uraanisuunnitelmia käydään läpi. Hän ei osannut sanoa, millä aikataululla arvio tehdään.

Aiemmin tänään Säteilyturvakeskus (STUK) kertoi, ettei näe säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta estettä sille, että Terrafame käynnistää uraanin talteenoton kaivoksellaan Sotkamossa Kainuussa.

Mikkonen kommentoi, että STUK on katsonut asiaa säteilyn osalta ja valtioneuvosto tekee kokonaisarvion ympäristön ja ihmisten terveyden näkökulmasta.

Terrafamen uraanisuunnitelman käsitteleminen jatkuu työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) ydinenergialainsäädännön mukaisesti. Suomen hallitus päättää asiasta aikaisintaan elo-syyskuussa, ministeriö kertoo Twitter-tilillään.

STUKin mukaan uraanin talteenoton ihmisille ja ympäristölle aiheuttamat riskit ovat vähäisiä.

"Vähäiset riskit tarkoittavat käytännössä sitä, että uraanin talteenottolaitoksen työntekijöiden säteilyaltistus jää vähäiseksi, eikä väestölle aiheudu lisäaltistusta uraanintuotannon aloittamisesta", kertoo tiedotteessa STUKin ylitarkastaja Jarkko Kyllönen.

Kyllösen mukaan toiminnan harjoittaja vastaa laitoksen, sen työntekijöiden sekä ympäristön säteilyturvallisuudesta. STUK valvoo, että velvoitteita noudatetaan.

STUK hyväksyi myös Terrafamen aikeet valmistaa niin kutsuttua yellow cake -puolituotetta, eli uraanioksidia, josta valmistetaan ydinvoimalaitosten polttoainetta.

STUKin mukaan talteenottolaitoksen lopputuote luokitellaan ydinmateriaaliksi, joka on kansainvälisen valvonnan piirissä, jotta se ei päädy väärissä käsissä esimerkiksi ydinaseisiin.

Uraanin talteenottolaitos tulee osaksi Terrafamen metallitehdasta, eikä uraanin raakajalosteita tarvitse kuljettaa tehdasalueelta muualle ennen valmiin uraanioksidin kuljettamista. STUKin mukaan laitoksen sijainti kaivosalueella etäällä asutuksesta lisää turvallisuutta.

Sotkamon kaivos nousi otsikoihin ympäristön saastumisen vuoksi vuonna 2012. Talvivaaran tuolloin omistaman kaivoksen lähivesistöjen tila heikkeni kaivokselta johdettujen jätevesien ja kipsisakka-altaan vuodon vuoksi. Kaivos siirtyi sittemmin Terrafamen omistukseen.

Aikanaan myös Talvivaara suunnitteli ottavansa talteen ja myyvänsä uraania muun metallituotannon sivutuotteena. Kesäkuussa 2011 STUK puolsi sen uraanilupaa, koska se katsoi, ettei Talvivaaran esittämien suunnitelmien mukainen uraanin tuotanto olisi lisännyt ympäristön säteilyvaikutuksia. Samalla STUK kuitenkin esitti, että lupaan sisällytettäisiin muun muassa uraanin varastointia, talteenottolaitosta sekä radioaktiivisten jätteiden loppusijoitusta koskevia ehtoja.

Marraskuussa 2011 Talvivaara sai EU:n atomienergiayhtiö Euratomilta luvan myydä uraania Cameco-yhtiölle. Tammikuussa 2012 Talvivaara sai puolestaan EU:n komissiolta luvan uraanin talteenotolle.

Jyrki Kataisen (kok.) johtamalta sateenkaarihallitukselta Talvivaara sai luvan uraanin talteenottoon maaliskuussa 2012. Soraäänittä lupa ei kuitenkaan irronnut, sillä lupapäätös syntyi äänin 11–6. Silloinen ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) sanoi blogissaan, että lupa lisää ympäristöriskejä.

Niinistön lisäksi päätöstä vastustivat silloisen hallituksen ministerit Heidi Hautala (vihr.), Merja Kyllönen (vas.), Paavo Arhinmäki (vas.), Jukka Gustafsson (sd.) ja Maria Guzenina-Richardson (sd.).

Joulukuussa 2013 KHO kumosi Talvivaaran uraaniluvan ja palautti asian uudelleen valtioneuvoston käsiteltäväksi.

Lue lisää

MTK:n Viljasen mukaan ympäristöministeri Mikkosen suurin ongelma on asenne – "Jos viljelijät koetaan vastapuoleksi, heijastuu se kaikkiin asiakysymyksiin"

Ympäristöministeri Mikkonen uskoo vihreän elvytyksen mahdollisuuksiin ja puolustaa energiaturpeen veronkorotusta

Jari Leppä saa viljelijöiltä entistä paremman arvosanan – Krista Mikkosen toimintaan ollaan vähemmän tyytyväisiä

Talvivaaran kaivosyhtiön johdon epäillyistä pörssirikoksista annetaan tuomio