Politiikka

Teollisuusliitto: Perusteet Kiteen sahan sulkemiselle ontuvat

Teollisuusliitto edellyttää "aitojen vaihtoehtojen hakemista toiminnan jatkamiseksi Kiteellä".
Pentti Vänskä
Metsäyhtiö Stora Enso suunnittelee sulkevansa sahansa Kiteellä.

Metsäyhtiö Stora Enso suunnittelee sulkevansa sahansa Kiteellä, Pohjois-Karjalassa. Suunnitelma johtaisi toteutuessaan 85 työpaikan vähenemiseen. Suunnitelmien mukaan saha suljettaisiin tämän vuoden loppuun mennessä.

Teollisuusliitto paheksuu yhtiön suunnitelmia tilanteessa, jossa takana on liiketulokseltaan huippuvuodet. Teollisuusliiton arvion mukaan perusteet toiminnan päättymiselle ja tuotannon keskittämiselle ovat vähäiset.

Stora Enso perustelee sahan sulkemista kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamisella. Tämä onnistuu yhtiön mukaan luomalla täysin integroitu kuusta jatkojalostava puutuoteyksikkö Varkauteen.

Teollisuusliitto muistuttaa, että yhtiön useissa aiemmissa tiedotteissa kuvataan tämän vuoden näkymiä hyviksi, edellisvuosien tapaan. Kiteen sahan tuloksentekokyky on ollut myös hyvällä tasolla.

Kiteen sahalla käynnistyvät yhteistoimintaneuvottelut ja niiltä työntekijöitä edustava Teollisuusliitto edellyttää "aitojen vaihtoehtojen hakemista toiminnan jatkamiseksi Kiteellä".

Tiedotteessaan Teollisuusliitto muistuttaa myös Suomen valtion merkittävästä omistuksesta yhtiössä, vaikkakin Stora Enso pörssiyhtiönä luonnollisesti toimii ensisijaisesti liiketaloudellisin periaattein.

"Myös työllisyyteen liittyvät ja varsinkin alueelliset kysymykset on syytä ottaa päätöksiä tehdessä huomioon", liitto muistuttaa.

Teollisuusliitto vakuuttaa pyrkivänsä omalta osaltaan vaikuttamaan hyvään lopputulokseen neuvotteluiden aikana.

Lue lisää: Stora Enso sulkemassa Kiteen sahan: Kuusisahatavaran tuotanto keskitetään Varkauteen

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Posti kärjistyvästä työmarkkinatilanteesta: "Paluuta menneeseen ei ole"

Stora Enso pysäyttää Uimaharjun sahan loppuvuodeksi – "Markkinatilanne on mennyt huonompaan suuntaan"

JPJ-Wood rajoittaa sahatavaran tuotantoa ja neuvottelee lomautuksista – "Ensi vuonna vähiten tappiota tekevät ne, jotka sahaavat vähiten"