Politiikka

Suomalaismepeiltä tyrmäys Mercosur-sopimukselle: "Täysin epätasapainossa ja vaarallinen"

Osa suomalaismepeistä pitää EU-Mercosur -kauppasopimusta erinomaisena mahdollisuutena lisätä ruokavientiä. Monen mielestä hyödyt jäävät kuitenkin haittojen jalkoihin.
Suomalaiset mepit eivät ole vakuuttuneita siitä, että Mercosur-maat pystyvät pitämään huolta eläinten hyvinvoinnista, ympäristön suojelusta tai ruuan jäljitettävyydestä EU:n standardien mukaisesti.

MT kysyi suomalaisilta Euroopan parlamentin jäseniltä, mitä mieltä he ovat Euroopan komission ja Mercosur-maiden neuvottelemasta kauppasopimuksesta.

Mercosur-maihin kuuluvat Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay, ja kuukausi sitten valmistunut kauppasopimus on kooltaan EU:n historian suurin.

Euroopan parlamentin tulee hyväksyä sopu aikanaan, kun se tulee äänestykseen. Tämä voi viedä vielä useamman vuoden.

Kyselyyn vastasi kahdeksan meppiä 13:sta. Vastaamatta jättivät Ville Niinistö (vihr.), Silvia Modig (vas.), Miapetra Kumpula-Natri (sd.), Eero Heinäluoma (sd.) ja Henna Virkkunen (kok.).

1) Mitä mieltä olet Mercosurin ja EU:n välisestä kauppasovusta?

2) Hyväksyisitkö neuvotellun sopimuksen sellaisenaan? Jos et, mitä muutoksia siihen pitäisi saada?

EP Photo Service

Petri Sarvamaa (kok.)

1. Sopimus on erinomainen asia. Uskon, että siitä on molemminpuolinen hyöty. Kauppasopimus palvelee kaikkine haasteineen yhtä lailla myös eurooppalaisia tuottajia. Esimerkiksi lihan tuotanto-olosuhteiden osalta teksti olisi voinut olla kuitenkin tiukempi.

2. Sopimusteksti ei ole täydellinen, mutta se on paras mahdollinen. Itse äänestän sen puolesta, kun se aikanaan tulee täysistunnon hyväksyttäväksi.

EP Photo Service

Sirpa Pietikäinen (kok.)

1. Olen vapaakaupan puolustaja, ja on hyvä asia, että asiasta on saatu sovittua. Sopimus ei kuitenkaan tunnista tarvittavia pelisäännöstöjä, mitkä liittyvät antibioottien käyttöön, eläinten kohteluun tai ilmastonmuutokseen.

Sopimuksessa pitää olla maininta siitä, että se noudattaa eläinten hyvinvoinnin ja ilmastotavoitteiden osalta samaa tuotantotapaa kuin EU:ssa. Sopimuksen sisältämät kestävän kehityksen lausekkeet eivät riitä, koska yksittäisiin tuotantoeriin ei pystytä puuttumaan, ja kestävän ja ei-kestävän tuotannon rajan vetäminen on haastavaa. Se, että Brasiliassa kaadetaan sademetsää gm-soijan viljelyn tieltä, on kestämätöntä. Se heikentää myös eurooppalaisten kuluttajien ruokaturvallisuutta.

2. Näillä tiedoilla joko pidättäytyisin äänestämästä tai äänestäisin vastaan. Jos hyväksyminen lykkääntyy, meillä on mahdollisuus näyttää komissiolle, että sopimuksesta pitää saada parempi.

Elsi Katainen (kesk.)

1. Sopimus on merkittävä ja myönteinen Suomen vientiteollisuudelle, mutta sen maatalousosio herättää suurta huolta. En ole vakuuttunut Mercosur-maiden kyvykkyydestä täyttää sopimuksen edellytykset ruoan jäljitettävyydessä, elintarviketurvallisuudessa tai ympäristön suojelussa.

2. Vielä on liian aikaista sanoa, sillä sopimuksen vaikutusten arvio ja juridinen tarkastelu on kesken. Vaikutukset ja tarkka sisältö on perattava tarkkaan ennen päätöstä.

EU:n on lisättävä valvontaa Mercosur-maissa ja oltava tiukkana, että elintarvikkeissa todella noudatetaan EU:n standardeja tuotannon kaikissa vaiheissa. Lisäksi EU:n komission on annettava selkeät takeet siitä, että se puuttuu nopeasti mahdollisiin markkinahäiriöihin, jos esimerkiksi lihantuonti näistä maista lisääntyy.

Taru Niklander / Eduskunta

Mauri Pekkarinen (kesk.)

1. Mercosur-sopimuksen tavoitteet ovat hyvät. EU:lle ja Suomen tapaisten jäsenmaiden kannalta neuvottelutulos sisältää edelleen riskejä, ja ne koskevat lähinnä maataloutta. Sopimus tarjoaa elintarviketuotteiden markkinoillemme pääsyyn helpotuksia, mikä on sopimuksen tunnustettu idea. Mutta merkitsisikö tämä vähemmän kestävästi, eettisesti sekä ennen kaikkea ruokaturvallisuuden kannalta uutta, huonompaa aikaa? Se vaatii vielä perusteellista tarkastelua.

2. Sopimus on neuvoteltu, ja EU on sitoutunut siihen. Silti mielestäni on tarpeen, että EU huomioi edellä mainitsemani asiat.

Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Laura Huhtasaari (ps.)

1. EU:n komissio on korostanut Mercosur-kauppasopimuksen merkitystä nimenomaan ajankohtana, jolloin kauppapoliittiset jännitteet ja protektionismin uhka on kohonnut ympäri maailmaa. On oltava varuillaan, että kauppasopimus ei polje Suomen työmarkkinoiden tai ympäristölainsäädännön standardeja. Vaikka Mercosur-sopimuksessa on kestävästä kehityksestä oma osionsa, jolla suojellaan ympäristöä ja työntekijöiden oikeuksia, ovat keinot puuttua asiaan heikkoja.

2. En. Suomen työmarkkinoiden standardeja ja ympäristölainsäädäntöä tulisi suojata tehokkaammin vahvistamalla niitä keinoja, joilla ympäristöön ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviin ongelmiin voidaan puuttua Mercosur-maissa. Rikkomuksista tulisi voida määrätä kauppasanktioita myös työ- ja ympäristölainsäädäntöä koskevissa ongelmatapauksissa.

Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Teuvo Hakkarainen (ps.)

1. Vapaakauppa on myönteinen asia, ainakin niin kauan kuin kaikki osapuolet katsovat siitä hyötyvänsä. EU-Mercosur-sopimus tarjoaa suomalaisille yrityksille uusia vientimahdollisuuksia. Lihantuonnin vapautuminen lienee merkittävin uhka suomalaiselle lihakarjataloudelle, ja sitä kiintiötä olisi syytä pienentää.

2. -

EP Photo Service

Nils Torvalds (r.)

1. Tässä vaiheessa yritämme selvittää sen, mitä sopimuksen epämääräiset kirjaukset todellisuudessa merkitsevät. Ympäristövaliokunta järjestää asiasta kuulemisen kauppakomissaari Cecilia Malmströmin kanssa syyskuussa. Sen jälkeen olen toivottavasti viisaampi.

2. -

Vessi Hamalainen

Heidi Hautala (vihr.)

1. Mercosur-sopu on saavutettu hetkellä, jolloin vaatimukset kauppapolitiikan sovittamisesta kestävään kehitykseen ovat kiihtyneet. Se on siten täysin epätasapainossa ja vaarallinen Brasilian nykyhallinnon otteidenkin valossa.

2. Kuinka voisin hyväksyä sopimuksen, jonka moni osa on vielä julkistamatta? Tärkein tavoitteeni on edistää vahvoja, oikeudellisesti velvoittavia kestävän kehityksen lukuja kauppasopimuksiin.

Lue lisää