MTK:n Asko Miettinen: ”Maanomistajat pitää saada mukaan ilmastonmuutoskeskusteluun” - Politiikka - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Politiikka

MTK:n Asko Miettinen: ”Maanomistajat pitää saada mukaan ilmastonmuutoskeskusteluun”

Miettisen mukaan toimenpiteistä päätettäessä tulee kuunnella maanomistajia, koska päätökset vaikuttavat heidän elinkeinoonsa.
Jaana Kankaanpää
Asko Miettisen mukaan maankäytöstä keskusteltaessa tarvitaan yhteistyötä ja yhteinen näkemys kaikkien osapuolten kesken, jotta ilmastonmuutosta voidaan ehkäistä.

MTK:n johtokunnan jäsentä Asko Miettistä huolettaa, saavatko maanomistajat äänensä riittävästi kuuluviin ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvässä keskustelussa.

Kun keskustellaan maankäytöstä, Miettinen muistuttaa, että maanomistajat ovat niitä, jotka ovat myös toteuttamassa toimenpiteitä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

”Maanomistajien pitäisi olla mukana heti alusta lähtien, jotta saadaan yhteinen näkemys siitä, mitä toimenpiteitä otetaan käyttöön."

Miettinen on harmissaan, ettei tällä viikolla järjestetyssä ympäristöministeriön ja Luonnonvarakeskuksen järjestämässä IPCC:n Climate Change and Land – raportin Suomen esittelytilaisuudessa ollut mukana maanomistajien edustajia.

"Keskustelussa puuttui yksi keskeisin toimija eli maanomistaja", Miettinen harmittelee.

Kansalaisjärjestöistä mukana oli vain Greenpeace.

Miettinen muistuttaa, että tulevat toimenpiteet vaikuttavat maanomistajiin.

”Maanomistajat ovat kuitenkin niitä, jotka omistavat maan ja päätökset vaikuttavat heidän elinkeinoonsa.”

Hänen mukaansa kyse on myös perustuslaillisesta omaisuudensuojasta, kun tehdään päätöksiä maanomistajien alueista ilman, että heitä kuunnellaan.

"Tarvitaan yhteistyötä ja yhteinen näkemys kaikkien osapuolten kesken."

Tällä viikolla julkaistu IPCC:n raportti maankäytöstä on Miettisen mukaan tärkeä ja se hyödyntää parasta tietoa, jota tällä hetkellä on saatavissa.

"Raportti pätee globaalisti, mutta toimet tulee suhteuttaa Suomeen."

MTK on tehnyt myös oman ilmasto-ohjelman, jossa on kerrottu ne painopisteet, jotka ovat Suomen kannalta olennaisimpia. MTK:n ilmasto-ohjelma on saanut huomiota myös kansainvälisesti.

”Ohjelmassa tuodaan esiin, miten tuotantopotentiaalia pitäisi vahvistaa niin, että hiiltä saataisiin sidottua mahdollisimman paljon. Tämä tarkoittaa sitä, että viljeltäisiin sellaisia kasvilajeja, jotka voivat sitoa hiiltä paremmin.”

Metsäpuolella Miettinen taas näkee valtavan potentiaalin hiilensidontaan.

”Hyvin hoidettu metsä sitoo hiiltä tehokkaammin kuin harventamattomat pusikoituneet metsät”, Miettinen toteaa.

Lue lisää

Saksan koronateurastamon vaikutukset Euroopan lihamarkkinoille vielä auki: "Aiemmin on ollut jonkinlainen eurooppalainen keskivertohinta, mutta nyt näin ei ole"

Snellmanin sikasopimuskohu nostatti keskustelua myös MTK:n johtokunnassa – Marttila: "Maatalousyrittäjien ja teollisuuden väliset sopimusrakenteet epätasapainossa"

Kuivuus uhkaa edelleen oraita osassa maata: "Kevätviljoissa näkyy jo joitakin kellastumia"

MTK vaatii valkoposkihanhien metsästystä, myös riistavahinkolakiin halutaan uudistuksia