Politiikka

Lähes puolet suomalaisista vastustaa Välimerestä pelastettujen vastaanottamista — perussuomalaiset ja keskustalaiset nihkeimpiä

Koko kansasta vajaa puolet vastustaa ja runsas kolmannes kannattaa Välimerestä pelastettujen turvapaikanhakijoiden ottamista Suomeen.
Jukka Pasonen

Valtaosa perussuomalaisten ja puolet keskustan kannattajista tyrmää Välimerestä pelastettujen turvapaikanhakijoiden ottamisen Suomeen, kertoo MT:n elokuun alussa teettämä kysely.

Myönteisimmin Välimerestä pelastettujen turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen suhtautuvat vihreiden, rkp:n ja vasemmistoliiton äänestäjät. SDP:n äänestäjät ovat hieman kokoomuksen äänestäjiä myötämielisempiä Välimeren pakolaisille.

Koko kansasta vajaa puolet vastustaa ja runsas kolmannes kannattaa Välimerestä pelastettujen turvapaikanhakijoiden ottamista Suomeen. Joka kuudes ei osaa määritellä kantaansa asiaan. Miehet suhtautuvat naisia kriittisemmin turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen. Ikäryhmittäin nuorimmat ja vanhimmat ikäluokat ovat suopeampia Välimerestä pelastettujen tulolle Suomeen, kun taas enemmistö keski-ikäisistä torjuu pakolaiset.

Ammattiryhmistä yrittäjät suhtautuvat turvapaikanhakijoihin kielteisimmin. Korkeampi koulutustaso ja paremmat ansiot taas näkyvät myönteisempänä suhtautumisena Välimerestä pelastettujen vastaanottamiseen.

Suomi on kesän aikana ilmoittanut ottavansa vastaan yhteensä 13 Välimerestä pelastettua turvapaikanhakijaa.

EU-ministerivaliokunta on linjannut, että turvapaikanhakijoiden vastaanotto oli kertaluontoinen. Hallituksen linja on, että jatkossa Suomi pidättäytyy ottamasta vastaan sisäisesti siirrettäviä turvapaikanhakijoita, kunnes EU:ssa on sovittu väliaikaisesta sisäisten siirtojen järjestelystä. Turvapaikkapolitiikka on hiertänyt hallituksessa erityisesti keskustan, vasemmistoliiton ja vihreiden välejä.

Tutkimuksen toteutti MT:n pyynnöstä TNS Kantar Agri. Tutkimuksessa haastateltiin 1094 suomalaista. Tulosten virhemarginaali on koko väestön osalta kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue lisää

Lapsia syntyi enemmän ja ihmisiä kuoli vähemmän kuin vuosi sitten – pakkasella pysyvää väestönkehitystä paikkasi maahanmuutto

Kotoutumiseen tarvitaan sekä yksilöä että yhteiskuntaa

Kausityöntekijöille myönnettyjen oleskelulupien määrä kasvoi – poikkeusvuosi teki 10 000 hakijan loven oleskelulupiin

Koronapandemia laski ulkomailla jätettyjen oleskelulupahakemusten määrää – turvapaikkahakemuksia tehtiin 3 200