Politiikka

Keski-ikäiset nihkeimpiä maksamaan ilmastopäästöjen vähentämisestä — vain harva on valmis maksamaan ruuan päästöjen vähentämisestä

Vain joka kymmenes suomalainen on valmis maksamaan ruuasta enemmän ilmastopäästöjen vähentämiseksi.
Jukka Pasonen

Keski-ikäiset ovat haluttomimpia maksamaan mistään enempää ilmastopäästöjen vähentämiseksi. MT:n elokuun alussa toteuttassa kyselyssä tuhannelta suomalaiselta kysyttiin mistä asioista nämä olisivat valmiita maksamaan enemmän ilmastopäästöjen vähentämiseksi.

Yli puolet 45–54 vuotiaista suomalaisista vastasi ettei ole valmis maksamaan mistään enempää. Haluttomia lisämaksuihin ovat myös pienituloiset, alle 20 000 euroa ansaitsevat. Miehet ovat hieman naisia nihkeämpiä maksamaan ilmastonmuutoksen torjumisesta. Nuoret ovat muita valmiimpia maksamaan ilmastotoimista.

"Nuorena on helpompi olla radikaali. Usein kulutuskäyttäytyminen kuitenkin muuttuu kun ihmiset siirtyvät työelämään. Nähtäväksi jää säilyttääkö nykyinen nuorempi sukupolvi ilmastotietoisuutensa kun elämäntilanne muuttuu", kuluttajatutkimuksen professori Minna Autio Helsingin yliopistosta sanoo.

Useampi, kuin joka kolmas suomalainen on valmis maksamaan enemmän matkustamisesta, jos se vähentää ilmastopäästöjä. Joka viides maksaisi lisää myös polttoaineesta. Ruuasta ja päivittäistavaroista vain harva on valmis maksamaan enemmän, vaikka se torjuisi ilmastonmuutosta.

Maaseudulla on selvästi eniten halua maksaa lisää matkustamisesta. Polttoaineesta maaseudulla asuvat taas eivät maksaisi lisää. Pääkaupunkiseudulla asuvien näkemys on vastakkainen. Heistä joka kolmas maksaisi enemmän polttoaineesta. Matkustamisesta pääkaupunkiseudulla maksaisi enemmän vain hieman useampi kuin joka kolmas.

Perussuomalaisten kannattajat ovat selvästi haluttomimpia maksamaan lisää mistään ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Eniten maksuhalukkuutta on vihreiden kannattajilla, joista yli puolet on valmiita maksamaan enemmän sekä polttoaineesta että matkustamisesta. Vasemmistoliiton kannattajat ovat erityisen valmiita maksamaan enemmän matkustamisesta.

Silmiinpistävää on, että halukkuus maksaa ruuan ilmastopäästöjen vähentämisestä on vähäistä.

Eniten siihen on halua hyvin koulutetuilla ja johtavassa asemassa olevilla. Puolueiden kannattajista maksuhalukkuutta on eniten vihreitä, vasemmistoliittoa, keskustaa ja rkp:ta äänestävillä. SDP:tä ja perussuomalaisia äänestävät ovat erityisen haluttomia maksamaan ruuan ilmastopäästöjen vähentämisestä.

Aution mukaan ruokaa on Suomessa totuttu pitämään halpana. "Ruokaa laitetaan joka päivä ja sen hintaa seurataan hyvin tiiviisti. Matkoja tehdään vain pari vuodessa. On helpompi sanoa, että on valmis maksamaan enemmän matkustamisesta".

Ruuan kulutus on Aution mukaan kuitenkin politisoitunut viimeaikaisen ilmastokeskustelun myötä ja kulutusvalinnoilla ilmaistaan myös poliittista arvomaailmaa.

"Esimerkiksi keskustan puheenjohtajaehdokkaat ovat korostaneet syövänsä lihaa. Vielä viisi vuotta sitten puoluejohtajien ruokailutottumukset eivät kiinnostaneet ketään."

Tutkimuksen toteutti MT:n pyynnöstä TNS Kantar Agri. Tutkimuksessa haastateltiin 1094 suomalaista. Tulosten virhemarginaali on koko väestön osalta kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lue lisää